Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”
 Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”,które odbędzie się 13.07.2015r /poniedziałek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy. Proponowany program Walnego Zebrania Członków 1.    Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy  Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania;3.    Wybór Sekretarza Zebrania;4.    Przedstawienie porządku obrad;5.    Przyjęcie porządku obrad;6.    Wybór komisji Uchwał i Wniosków;7.    Przyjęcie protokołu nr 1/2015 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 31.03.2015r.8.    Podjęcie uchwały w sprawie połączenia obszarów Lokalnych Grup Działania:  Gorce-Pieniny i Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy;9.    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.  Rozpoczęcie wspólnego spotkania planujemy na godzinę 16.00.  Jednocześnie informujemy, że sama dyskusja toczyła będzie się wspólnie z członkami Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy przy udziale wszystkich Wójtów i Burmistrza, na obszarze których działają obydwa stowarzyszenia, tj.: Ochotnicy Dolnej, Krościenka, Czorsztyna, i  Szczawnicy oraz Bukowiny Tatrzańskiej, Łapsz Niżnych i  Nowego Targu. Po wspólnej dyskusji  obydwie LGD na swoich Nadzwyczajnych Zebraniach Członków podejmą ostateczną decyzję w formie uchwały opowiadając się ZA lub PRZECIW  łączeniu się obydwu LGD.Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” Krystyna KubikZaproszenie  na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?