Zapraszamy na XIII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

XIII Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w czwartek 29 stycznia 2015 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernichowie:

w I terminie – o godz. 1630, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1700, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 9. Wybór Zarządu.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Rady LGD Blisko Krakowa.
 12. Przedstawienie propozycji głównych kierunków działania w następnych latach.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Dodatkowe informacje, sprawozdania oraz projekty uchwał dostępne będą od 23 stycznia 2015 r. Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie. Uwagi i pytania prosimy kierować do biura LGD.

<<< powrót

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?