Zapraszamy na XIII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

XIII Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w czwartek 29 stycznia 2015 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernichowie:

w I terminie – o godz. 1630, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1700, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 9. Wybór Zarządu.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Rady LGD Blisko Krakowa.
 12. Przedstawienie propozycji głównych kierunków działania w następnych latach.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Składki członkowskie

Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie. Przypominamy, że składki członkowskie należy wpłacać do końca lutego każdego roku za rok bieżący. Wpłaty można również dokonać gotówką w biurze LGD  lub przelewem na konto bankowe nr 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001.

Uwagi i pytania prosimy kierować do biura LGD, Skawina ul. Żwirki i Wigury 23, tel. 12-256-02-31 lub przesłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl

Materiały do pobrania od 23 stycznia 2015:


<<< powrót

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?