Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia strategii rozwoju obszaru Śliwkowego Szlaku

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia strategii rozwoju obszaru Śliwkowego Szlaku

Zapraszamy na konsultacje społeczne  dotyczące tworzenia strategii rozwoju obszaru Śliwkowego Szlaku

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” obejmującego swym zasięgiem gminy Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna przygotowują wraz z mieszkańcami dokument strategiczny, dzięki któremu możemy pozyskać środki finansowe na rozwój naszego obszaru w latach 2016-2022. Strategia rozwoju jest tworzona na bazie konsultacji społecznych, dzięki którym biorą Państwo czynny udział w tworzeniu przyszłości regionu!

Zapraszamy na najbliższe konsultacje, które odbędą się 12 listopada 2015 r. w każdej z 7 gmin należących do Stowarzyszenia. Mają one na celu poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Poniżej harmonogram konsultacji oraz informacje dotyczące możliwości kontaktu z członkami Zespołu (również w innym terminie).

Razem możemy więcej!

Gmina

Członek Zespołu

Termin

Godziny

Miejsce

Kontakt

Czchów

Jarosław Gurgul

12.11.2015 r. (czwartek)

8.00 – 16.00

Urząd Miejski w Czchowie

e-mail: sekretarz@czchow.pl

Elżbieta Ogiela

8.00 – 15.00

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

e-mail: moksir@czchow.pl

Gnojnik

Ewa Świerczek

8.00 – 15.00

Centrum Kultury w Gnojniku

e-mail: ck@gnojnik.pl

Renata Damicz

7.30 – 15.30

Urząd Gminy w Gnojniku

e-mail: rswiech@gnojnik.pl

Gródek nad Dunajcem

Renata Rybska

7.30 – 15.00

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem

e-mail: rrybska@gminagrodek.pl

Wojciech Błażusiak

7.30 – 15.00

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem

e-mail: inwestycje@gminagrodek.pl

Iwkowa

Katarzyna Jasnos

8.00 – 16.00

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

e-mail: jasnos@op.pl

Barbara Wiśniewska – Kender

8.00 – 15.00

Urząd Gminy w Iwkowej

e-mail: ugbarabara@poczta.onet.pl

Korzenna

Justyna Mokrzycka

8.00 – 15.00

Urząd Gminy w Korzennej

email:justynamokrzycka@ug.korzenna.pl

Krzysztof Ogorzałek

8.00 – 15.00

Centrum Kultury w Korzennej

e-mail: kogorzalek.ckk@gmail.com

Lipnica Murowana

Danuta Musiał

8.00 – 15.30

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

e-mail: danuta_musial@wp.pl

Agnieszka Żołna- Zdunek

8.00 – 16.00

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

e-mail: kulturalipnica@wp.pl

Łososina Dolna

Marzena Bochenek

7.00 – 15.00

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

e-mail: m.bochenek@poczta.fm

Monika Sowa

8.00 – 15.00

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

e-mail: m.sowa@lososina.pl

 

Zapraszamy na konsultacje społeczne  dotyczące tworzenia strategii rozwoju obszaru Śliwkowego Szlaku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?