Zakończenie badania ankietowego

Zakończenie badania ankietowego

Zakończenie badania ankietowego

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zakończyło badanie ankietowe oraz zbieranie kart projektów dla obszaru Śliwkowego Szlaku tj. gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna w ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dziękujemy za aktywny udział w badaniu i zgłaszanie swoich pomysłów. Zachęcamy do udziału w kolejnych etapach przygotowania LSR.
Zakończenie badania ankietowego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?