Za nami konsultacje,

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za włączenie się w proces budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach konsultacyjnych, naradzie obywatelskiej czy w dyżurach w Gminnych Punktach Konsultacyjnych. Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety, która pozwoliła zdiagnozować problemy i potrzeby naszego obszaru. Ale przede wszystkim dziękujemy za zgłoszone propozycje projektów – 126 pomysłów dało nam dokładny obraz Państwa oczekiwań co do kształtu strategii. Obecnie trwają prace nad usystematyzowaniem zebranego materiału. A tak było na warsztatach:Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,Za nami konsultacje,

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?