XX gala rozdania nagród samorządowych gminy Zielonki

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:15 – 15:30XX gala rozdania nagród samorządowych gminy Zielonki7 lutego w Zielonkach uroczyście wręczono nagrody samorządowe gminy Zielonki. Trafiły one w ręce osób i instytucji, którym chciano podziękować za zaangażowanie i działania na rzecz gminy, a także inicjatywy, pomysły lub sukcesy, które przyczyniły się do rozwoju bądź promocji gminy. Spotkanie nazywane „Śledzikiem u wójta” odbyło się już po raz dwudziesty, tradycyjnie w ostatni wieczór karnawału.
Co roku zapraszani na nie są liderzy, osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności, reprezentujące stowarzyszenia i organizacje, przedstawiciele gminy, kół gospodyń, ochotniczych straży pożarnych oraz przyjaciele gminy spoza jej granic: z administracji państwowej, samorządowcy różnych szczebli, współpracujące z gminą instytucje i firmy. Spotkanie ma na celu podsumowanie roku, wspomnienie najważniejszych wydarzeń oraz integrację różnych środowisk w trakcie rozmów na temat gminy i jej przyszłości.

Statuetki wręczane podczas gali to okazja, by w uroczystej atmosferze, podsumować ubiegły rok. Dlatego zgromadzeni goście obejrzeli przygotowany specjalnie na ten wieczór krótki film podsumowujący najważniejsze inwestycje i wydarzenia ubiegłego roku w gminie Zielonki.

Nagrodę samorządową gminy Zielonki za rok 2014 wraz ze statuetką „ Śledzika” i pamiątkowym dyplomem z rąk wójta gminy Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Ryszarda Krawczyka otrzymali:

1. p. Zofia Kot, przewodnicząca Koła Emerytów w Węgrzcach – nominowana w 2014 roku do tytułu „Poza stereotypem – senior roku 2013” w plebiscycie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, za działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców Węgrzc będących na emeryturze, w najstarszej tego typu organizacji na terenie gminy Zielonki;
2. Jacek Pietrzyk – w podziękowaniu za współtworzenie ekologicznych sukcesów Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki; pomysłodawca i realizator wielu edukacyjnych programów ekologicznych (realizowanych w gminie Zielonki i na terenie gmin Korony Północnego Krakowa), na których realizację sam zdobywa pieniądze; entuzjasta zastosowania ekologii w życiu codziennym; jako ekolog społecznik, uczy dzieci i młodzież jak i po co oszczędzać wodę, dlaczego nie można spalać odpadów i po co segregować śmieci;
3. p. Dariusz Dreżewski (Manufaktura Sportu) oraz p. Zbigniew Leś (Centrum Rodzinki) i Zespół Szkół w Zielonkach na ręce dyrektor Bożeny Nowak – za inicjatywę i organizację pierwszego Biegu Rodzinnego w Zielonkach, w którym wzięło udział 120 biegaczy oraz dzieci i młodzież w biegach sztafetowych. Celem biegu była promocja wspólnej, rodzinnej aktywności sportowej oraz szlaków turystycznych gminy Zielonki;
4. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie na ręce prezesa zarządu Leszka Tytko – za pomoc udzieloną Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji przy organizacji Rajdu Rowerowego odbywającego się na terenie gminy Zielonki w 2014 r., w którym wzięło udział ponad 800 osób;
5. p. Stefan Łysek – za zainicjowanie i podtrzymywanie idei spotkań brydżowych, najpierw w Zielonkach, a obecnie w Bibicach, jako sposobu na mądre spędzanie czasu oraz jako wieloletni działacz sportowy za nieustanne promowanie ideałów sportowych, których wtorkowy brydż w Bibicach jest jednym z przejawów;
6. Zarząd TS Węgrzce na ręce wiceprezesa Piotra Adamczuka – za wzorcowe utrzymanie terenów komunalnych i realizację projektu utworzenia placu zabaw przy pętli autobusowej w Węgrzcach;
7. p. Anna Korzeniowska, autorka innowacji pedagogicznej „Wszystko po krakowsku”, nauczycielka SP nr 130 w Krakowie – za propagowanie na terenie Krakowa zwyczajów kultywowanych na terenie gminy Zielonki: Pucheroków i Herodów, które zaowocowało przygotowaniem uczniowskiej grupy kolędniczej „Herodów” i jej występem na deskach teatru „Groteska”.
8. p. Justyna Górzyńska, właścicielka restauracji Malinowy Anioł w Zielonkach – za zapał i entuzjazm w wykreowaniu nowego miejsca kulinarnych spotkań na mapie Zielonek, jakim jest restauracja Malinowy Anioł; jak również za patriotyzm lokalny przejawiający się promowaniem gminy i jej walorów turystycznych, za co została wyróżniona m.in. w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2014”.
9. Grupa Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic na ręce Celiny Gajewskiej – w podziękowaniu za promocję gminy Zielonki poza jej granicami, m.in. na Festiwalu Godki Krakowskiej w Iwanowicach, Przeglądzie Pastorałek w Krzeszowicach, za pielęgnowanie i rozwijanie pasji oraz zarażanie nimi swoich sąsiadów;
10. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic na ręce prezes Lidii Marii Jedlińskiej – za wiele cennych inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, mających na celu integrację mieszkańców i ochronę dziedzictwa kulturowego miejscowości, m.in. reaktywację zapomnianych już tradycji i zwyczajów oraz organizację warsztatów rękodzieła artystycznego i szkoleń;
11. Orkiestra Korzkiew na ręce kapelmistrza Michała Kwiatkowskiego – z okazji jubileuszu 100 lat istnienia orkiestry założonej przez krakowskiego kompozytora, króla marszów Edwarda Maja oraz w uznaniu za rozwój orkiestry dokonany w ostatnich latach;
12. Biblioteka Publiczna w Zielonkach na ręce dyrektora Mariusza Zielińskiego – za realizację cennej inicjatywy: powstania drugiej już w gminie Zielonki Izby Regionalnej, która zgromadziła pamiątki ofiarowane przez mieszkańców Zielonek dokumentujące życie podkrakowskiej wsi: zabytkowe obrazy, figury sakralne, przedmioty codziennego użytku i stroje krakowskie;
13. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na ręce dyrektora Marka Płachty – za realizację projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”: oznakowanie szklaków rowerowych, przygotowanie miejsc spoczynkowych dla turystów, uruchomianie strony internetowej oraz wydanie mapy i przewodnika rowerowego, a przede wszystkim za organizację największej imprezy w gminie – rajdu rowerowego, w którym wzięło udział 800 osób.

Specjalne wyróżnienie w formie statuetki Pucheroka przyznano panu Henrykowi Banasiowi – za podjętą 50 lat temu inicjatywę utworzenia jednego z pierwszych muzeów wiejskich w Polsce – Izby Regionalnej w Bibicach – i liczącą tyleż lat społeczną opiekę nad Izbą Bibicką; jak również wieloletnią pracę pana Henryka, by udokumentować dzieje i kulturę Bibic oraz pozyskanie dla Izby Regionalnej wielu cennych eksponatów z dawnych lat. Ludowe stroje, różnorodne meble i narzędzia, a także prace miejscowych artystów ludowych przyciągają pasjonatów folkloru i regionalizmu. Nagroda przyznana została także w podziękowaniu za szczególny dar przekazywania młodszemu pokoleniu historii zwyczajów związanych z Bibicami. Bibickie Pucheroki zawdzięczają Panu Henrykowi sławę w kraju i zagranicą, a wraz z nimi zyskał wizerunek miejscowości Bibice i gminy Zielonki.

Dyplom w podziękowaniu za 4-letnią współpracę wręczono Comite du Jumelage Hersin-Coupigny/Zielonki (Komitetowi Współpracy Hersin-Coupigny/Zielonki) na ręce przewodniczącego komitetu Jerome Antochewicz oraz Annie i Stan Iwinski – za współpracę miasta Hersin-Coupigny z gminą Zielonki, promocję gminy wśród mieszkańców regionu Nord-pas-de-Calais i francuskiej Polonii, liczne działania na rzecz przyjaźni polsko-francuskiej i podtrzymania polskiego dziedzictwa kulturowego.
Przygotowano podziękowania też dla sołtysów obchodzących jubileusz 15 lat sprawowania funkcji w sołectwach, uhonorowano: sołtysa Zielonek Władysława Orzechowskiego oraz sołtysa osiedla Łokietka Krzysztofa Olawskiego (nieobecnego z przyczyn osobistych).

Wśród gości wieczoru dało się zauważyć: posła Andrzeja Adamczyka, radnych sejmiku województwa małopolskiego: Kazimierza Czekaja i Łukasza Smółkę, wicestarostę powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnych powiatu: Piotra Goraja i Wojciecha Karwata, oraz wójtów i burmistrzów: Skały – Tadeusza Durłaka, Wielkiej Wsi – Tadeusza Wójtowicza, Liszek – Pawła Misia, Igołomi-Wawrzeńczyc – Józefa Rysaka, Mogilan – Piotra Piotrowskiego. Europoseł Andrzej Duda nie przybył osobiście, ale przez swego przedstawiciela przekazał pozdrowienia i … kilka słoików śledzi.
Przybyli natomiast m.in.: prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Małgorzata Mrugała, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska, Komendant Powiatowy Policji Dariusz Pocięgiel i Komendant Miejski PSP Ryszard Gaczoł.

W części artystycznej gali wystąpiła Orkiestra Korzkiew pod batutą Michała Kwiatkowskiego, która na powitanie gości zagrała głównie standardy muzyki rozrywkowej, oraz Agnieszka Łachowska, solistka z chóru „Fermata” działającego pod kierownictwem Anny Roj. Gwiazdą wieczoru był Jerzy Kryszak, który wystąpił w przezabawnym repertuarze kabaretowym.

Podczas uroczystości podziękowano też sponsorom gali „Śledzika”, dzięki którym przygotowano poczęstunek dla gości. Dyplomy otrzymali:
1. Bożena Turek – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Kraków przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie,
2. Edward Kuś – Zakład Usługowy WOD KAN GAZ CO w Zielonkach,
3. Jerzy Klimczak – Biuro Usług Geodezyjnych w Krakowie,
4. Bogusław Janus i Karol Janus – Firma JANKOP z Janikowic,
5. Katarzyna Bułat – Kancelaria Notarialna w Zielonkach,
6. Krzysztof Majerczak – Firmy Budowlana Majerczak z Krakowa,
7. Krystyna Zabiegaj – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zielonkach,
8. Michał Malik – Usługi Drogowe Malbud z Dalewic,
9. Marek Pietrzyk – Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach,
10. Paweł Berski – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie,
11. Piotr Zębol – Firma Handlowo- Usługowa „Wanta” z Jordanowa,
12. Rafał Mendocha – Firma Budowlana „Rosa” z Wielkiej Wsi,
13. Romualda Firek – Biuro Notarialne w Zielonkach,
14. Zdzisław Banaś Firma Drobud z Bibic,
15. Marek Płonka – Ferma Drobiu w Zielonkach,
16. Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach,
17. Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach,
18. Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach,
19. Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach,
20. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach,
21. Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach,
22. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej,
23. Koło Gospodyń Wiejskich w Garlicy Murowanej,
24. Koło Przyjaciół Brzozówki,
25. Koło Miłośników Kultury w Grębynicach,
26. Koło Przyjaciół w Januszowicach,
27. Koło Regionalne „Tradycja” z Trojanowic,
28. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic.

MKF

Zapraszamy do oglądnięcia filmowego podsumowania 2014 roku w gminie Zielonki oraz fotorelacji.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

XX gala rozdania nagród samorządowych gminy Zielonki

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?