Wyjaśnienia do zapytania o cenę nr LGDKS/3/2015

W związku z pojawiającymi się zapytaniami od strony potencjalnych oferentów informujemy, że dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy badane są w odniesieniu do osób wchodzących w skład zespołu realizującego badanie łącznie, tzn. jeżeli zespół jest 3  osobowy i każda z tych osób wykonała po jednym raporcie ewaluacyjnym, w tym co najmniej jeden z tych raportów dotyczył LSR i/lub LGD, a także co najmniej jeden z członków zespołu posiada wiedzę w zakresie PROW 2007-2013, w tym osi Leader i funkcjonowania LGD potwierdzoną certyfikatem/zaświadczeniem, wymóg określony w zapytaniu będzie traktowany jako spełniony. Ta sama sytuacja będzie mieć miejsce w odniesieniu do wymogów w zakresie doświadczenia, wyszczególnionych w pkt 5 zapytania. Przykładowo, by otrzymać 50 pkt. należy udokumentować, że osoby wchodzące w skład zespołu realizującego badanie łącznie wykonały co najmniej 10 raportów ewaluacyjnych, w tym co najmniej 4 dotyczyły ewaluacji LSR i/lub LGD.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?