Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczyna starania o wybór do realizacji lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania na lata 2014-2020. Wiążą się z tym środki finansowe na projekty realizowane przez mieszkańców obszaru czterech gmin – Borzęcina, Brzeska, Dębna i Radłowa – które swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje. O środki te aplikować będziemy na przełomie października i listopada.

Podstawowym elementem wniosku jest właśnie przygotowywana Lokalna Strategia Rozwoju. Opracowany wspólnie przez nas i mieszkańców dokument powinien uwzględniać najpilniejsze potrzeby obszaru. Na tej podstawie można będzie przygotować plan działania na kolejne lata. Dlatego do Was zwracamy się z prośbą o pomoc w tworzeniu tej swoistej „listy marzeń”, którą będziemy mogli urzeczywistnić dzięki unijnym pieniądzom.
Zapraszamy Was do współpracy, bo to przecież nikt lepiej od Was nie wie, co w Waszym otoczeniu trzeba zmienić, poprawić, zmodernizować, tak, by żyło się lepiej i wygodniej. Nie chcemy, by ktoś nam narzucał swoje pomysły, bo to przecież Wy najprecyzyjniej określicie nie tylko potrzeby, ale i aspiracje swojej „małej ojczyzny”. W minionym okresie programowania, obejmującym lata 2007-2013, udało się nam rozdysponować blisko 11 mln zł na ponad 200 projektów, które realizowały zarówno lokalne samorządy i organizacje pozarządowe, jak i przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. To były naprawdę oryginalne, świetne projekty, które mogą napawać prawdziwą dumą.
Odrestaurowano wiele obiektów historycznych, powstały place zabaw dla dzieci, świetlice wyposażono w nowoczesny sprzęt, zespoły folklorystyczne wzbogaciły się o nowe stroje i instrumenty. Zorganizowano wiele imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, wydano sporo unikatowych publikacji opisujących region Przedgórza oraz znanych ludzi, związanych z tym obszarem. Przedsięwzięcia te pozwalały kultywować naszą tradycję, rozwijać lokalną kulturę i wspomagały tych, którzy w różnej formie potrzebowali wsparcia.
Realizując wiele znakomitych pomysłów uświadomiliśmy sobie jednocześnie, jak dużo jeszcze wokół nas jest do zrobienia i jak wiele – nie oglądając się na innych – możemy i powinniśmy zrobić. Zdiagnozowaniu i usystematyzowaniu tych potrzeb służyć będą spotkania, na które serdecznie zapraszamy (terminy i miejsca spotkań w innym miejscu). Prosimy też o wypełnienie ankiet, z którymi do Państwa zwrócą się przedstawiciele Stowarzyszenia. Można to zrobić również drogą elektroniczną na stronie www.kwartetnaprzedgorzu.pl lub osobiście, odwiedzając biuro LGD w Warysiu.
Wasze uwagi i sugestie są wręcz bezcenne!

LGD organizuje spotkania z mieszkańcami, samorządowcami, przedsiębiorcami/rolnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury. Liczymy, że w otwartych konsultacjach wezmą udział wszyscy, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie.


Plan spotkań

  • BRZESKO: 10 sierpnia, godz. 16.00 – sala obrad Urzędu Miejskiego, ul. Głowackiego 51
  • RADŁÓW: 11 sierpnia, godz. 16.30 – Biblioteka Miejsko-Gminna, pl. Kościuszki 3
  • JASTEW: 12 sierpnia, godz. 17.00 – Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13
  • WARYŚ: 13 sierpnia, godz. 16.00 – Dom Wiejski, Waryś 327 A

* Więcej informacji o pracach związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju,
w tym także o terminach i miejscach innych spotkań, zamieszczane są na stronie www.kwartetnaprzedgorzu.pl 

Zapraszamy także do Biura Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?