Ważna informacja dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,Informujemy, że termin naboru planowany od 17 listopada 2016 r. na podejmowanie oraz na rozwój działalności gospodarczej zostanie przesunięty w czasie o kilka dni później ze względów formalno-organizacyjnych, w tym wprowadzenia zmiany w procedurach w zakresie kolejności ustalania miejsca na liście operacji w sytuacji uzyskania przez dwa wnioski takiej samej liczby punktów – tak aby w pierwszej kolejności w takiej sytuacji nie decydowała kolejność składania ale wpierw kryteria związane z realizacją przez operacje celów przekrojowych programu (innowacyjność, klimat), następnie ukierunkowanie na wsparcie grup defaworyzowanych, następnie liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy i dopiero na końcu data i godzina złożenia wniosku gdy nadal nie bedzie mozliwości ustalenia kolejności wniosków na liście operacji. Równocześnie informujemy, że wzory wniosków, instrukcji jak i biznesplanu udostępnione na stronie ARiMR  nie powinny ulec zmianom do czasu ogłoszenia przez nas naboru, tylko pierwszą stronę wniosku w zakresie danych LGD trzeba będzie wtedy uzupełnić o dane podane we wniosku udostępnionym w ogłoszeniu o naborze. W zakresie uzyskania punktów za kryterium “Korzystanie z Doradztwa LGD” w ramach oceny punktowej, poniżej udostępniamy Regulamin Doradztwa – który precyzuje dokładnie na jakich zasadach świadczone będzie doradztwo w zakresie konkretnego wniosku planowanego do złożenia w danym naborze. ZOBACZ

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?