WAŻNA informacja dla członków LGD i zainteresowanych przystąpieniem do LGD

Szanowni Państwo, Członkowie LGD i osoby zainteresowane przystąpieniem do LGD,

W związku z łączeniem się Lokalnych Grup Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy i Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny, Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy informuje, że każdy członek Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, który chciałby zostać w nowym okresie programowania PROW 2014-2020 członkiem rozszerzonej Lokalnej Grupy Działania powinien wypełnić nową deklarację członkowską.

Rozszerzona Lokalna Grupa Działania, która będzie ubiegać się o środki unijne dla mieszkańców w nowym okresie programowania 2014-2020, będzie obejmować gminy: Bukowina Tatrzańska, Czorsztyn, Krościenko n/D, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna oraz miasto i gmina Szczawnica.

Jeśli chodzi o szczegóły działalności rozszerzonej LGD np. nazwa, siedziba, władze, to zostaną one określone w Statucie Lokalnej Grupy Działania, który będzie zatwierdzany przez członków rozszerzonej LGD już w czerwcu 2015 r.

Jeśli zależy Państwu, aby w nowym okresie programowania, być członkiem Lokalnej Grupy Działania na swoim terenie i od początku mieć swój udział w decydowaniu o sprawach organizacyjnych i statutowych, prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres biura w Łapszach Niżnych w trybie pilnym deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny, na bazie której powstaje rozszerzona LGD na naszym obszarze.

Osoby które nie sa członkami Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy a są zainteresowane przystąpieniem do LGD działającej na terenie Gmin: Bukowina Tatrzańska, Czorsztyn, Krościenko n/D, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna oraz miasto i gmina Szczawnica, mogą także wysłać deklerację bezpośrednio na adres LGD Gorce – Pieniny.

Nadal mogą być Państwo także członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, które jednak w nowym okresie programowania straci status LGD i stanie się stowarzyszeniem zwykłym. Jednakże jeśli chcą Państwo równocześnie z przystąpieniem do LGD Gorce-Pieniny zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju Spisza i Okolicy, prosimy wraz z deklaracją członkowską o przystąpieniu do LGD Gorce-Pieniny odesłać do nas także swoją pisemną rezygnację z członkowstwa w Stowarzyszeniu Rozwoju Spisza i Okolicy.
     

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

Do pobrania:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – OSOBY FIZYCZNE (sektor społeczny)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – OSOBY PRAWNE (sektor społeczny, gospodarczy, publiczny)

Deklaracje dostepne sa także na stronie LGD Gorce-Pieniny:

http://www.leadergorce-pieniny.pl/dokumenty-czlonkowskie,35.html

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?