WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

W celu przyśpieszenia i udoskonalenia procedury składania wniosków o płatność, Lokalne Grupy Działania w porozumieniu z Zespołem Finansowym PROW 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podjęły decyzję, iż część procedury składania wniosków o płatność odbywać się będzie w siedzibach LGD. W związku z powyższym dla wniosków składanych za pośrednictwem LGD (Odnowa i rozwój wsi. Małe projekty) w siedzibie LGD nastąpi:OBICIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH              PIECZĘCIĄ „Przedstawiono do refundacji…”             orazKSEROWANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓWKSIĘGOWYCH I INNYCH ZAŁACZNIKÓWZgodność kserokopii z oryginałami będzie sprawdzana w UMWM. Tam też kopie będą obijane „za zgodność…”. Dlatego przypominamy o zabraniu ze sobą do instytucji rozliczającej oryginałów dokumentów.W celu przyśpieszenia czasu przyjmowania wniosku w UMWM uprasza się również o poukładanie egzemplarzy dokumentów w odpowiedniej kolejności.
 Ponieważ szacuje się, że do końca 2014 roku złożonych zostanie 800 – 1000 wniosków o płatność prosimy nie czekać do ostatniego dnia. Wcześniejsze skompletowanie i dostarczenie dokumentów usprawni tryb składania WoP oraz pozwoli uniknąć kumulacji w  ostatnich dniach terminu przypadającego na  złożenie wniosków

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?