Warsztaty strategiczne w gminie Libiąż – tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W dniu 21 września 2015 r. w Żarkach Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” przeprowadziła warsztaty strategiczne ze społecznością Gminy Libiąż na temat tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” na lata 2014-2020 (LSR). W trakcie warsztatów zaprezentowano nowe zasady prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do LGD, wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz badań społecznych. Ponadto przeprowadzono analizę SWOT obszaru LGD, zweryfikowano misję, wizję oraz cele rozwoju obszaru LGD oraz wskaźniki monitorowania realizacji celów. Spotkanie przyniosło wiele pomysłów na rozwój obszaru powiatu chrzanowskiego, pozwoliło zidentyfikować najważniejsze kierunki rozwoju oraz potencjał obszaru. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w konsultacje założeń projektu LSR na lata 2014-2020.

Mieszkańców gmin Alwernia, Babice, Chrzanów oraz Trzebinia zapraszamy na spotkania organizowane w poszczególnych gminach w dniach:

Alwernia: Urząd Gminy, Alwernia, ul. Gęsikowskiego 7, sala nr 5, data 14.10.2015 godz. 15.00

Babice: Świetlica wiejska Radar, Babice, ulica Zakopiańska 23, data 28.09.2015 godz. 15.00

Chrzanów: Sala audiowizualna w budynku PCKU, Chrzanów, ul. Focha 3, data 06.10.2015 godz. 15.00

Trzebinia: Dwór Zieleniewskich, Sala lustrzana, Trzebinia, marsz. Józefa Piłsudskiego 47a, data 15.10.2015 godz. 15.00


Jednocześnie przypominamy o możliwości składania pomysłów projektów w formie fiszek projektowych – więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=533

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?