Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Partnerstwo na Jurze”

serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Stowarzyszenia

które odbędzie się 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali audiowizualnej w budynku PCKU w Chrzanowie, przy ulicy Focha 3.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności posiedzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
3.    Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
5.    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2014r.
       Prezentacja z działalności Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
6.    Sprawozdanie finansowe LGD za 2014r.
7.    Sprawozdanie Rady LGD z działalności za 2014r.
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
9.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       •    Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
       •    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
       •    Podziału zysku bilansowego,
       •    Zatwierdzenia sprawozdania Rady,
       •    Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
       •    Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014r.
11.    Zmiany w Statucie
12.    Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie.
13.    Zmiany w LSR.
14.    Podjęcie uchwał dotyczących zmian w LSR.
15.    Zmiany w Regulaminie Zarządu
16.    Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Regulaminie Zarządu
17.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18.    Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Z uwagi na istotne tematy jakie będą poruszane na najbliższym zebraniu prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku braku kworum ustala się II termin Walnego Zebrania Stowarzyszenia na godzinę 15.15 w miejscu jak wyżej.

                                                                      Z poważaniem za Zarząd

                                                                              Jerzy Kasprzyk

                                                                              Prezes Zarządu

                                                  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

 

 

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?