UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. 

Łącko, 11.12.2014UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. Zgodnie z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (znowelizowanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. w zakresie terminów składania wniosków o płatność) złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.  Samorząd Województwa informuje, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność dla operacji wyłonionych w naborach zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z dnia 5 czerwca 2014 r. przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Złożone wnioski o płatność bądź prośby o aneks do umowy po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów przedmiotowego rozporządzenia. Tym samym SW podkreśla, że Beneficjenci ww. działania zobligowani są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. do złożenia wniosku o płatność ostateczną bądź prośby o zmianę zobowiązania w zakresie terminu jego złożenia (maksymalnie do dnia 31 marca 2015 r.).Łącko, 06.08.2014Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
            "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  od 25.08.2014 r. do 08.09.2014 r.Czytaj dalej 
 Łącko, 01.07.2014Ostatni nabór wniosków z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniach od 25 sierpnia do 8 września 2014 roku planujemy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Góral i Lachów Sądeckich.
Więcej informacji w biurze LGD, na stronie www.lgdlacko.pl, informacja tel. 881 021 881 lub e-mail:biuro@lgdlacko.pl. Nie zwlekaj przyjdź już dziś, zdzwoń lub napisz.
Więcej informacji >>>
Łącko, 11.06.2014Konkurs na "Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” w 2014 r .Samorząd Województwa Małopolskiego działając poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego (SR KSOW) wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” w 2014 r., który realizowany będzie w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne, obiekt turystyki wiejskiej. Konkurs ma na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku.Więcej informacji >>>Łącko, 06.06.2014Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. o godzinie 16.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Programowej i zmiany lokalnych kryteriów wyboru.Łącko, 08.04.2014Walne Zebranie Członków Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 23.04.2013 o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Łącko odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Porządek zebrania przedstawia się następująco >>>Łącko, 08.04.2014Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godzinie 15.30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Programowej i zmiany lokalnych kryteriów wyboru.Łącko, 20.01.2014Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 29 stycznia 2014 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie zatwierdzenie uchwał w sprawie wybrania i nie wybrania do finansowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu : "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Małe projekty". Łącko, 10.12.2013Lista operacji wybranych do finansowania – Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejPodczas posiedzenia w dniu 5 grudnia 2013 r. Rada Programowa LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zatwierdziła listy operacji wybranych do finansowania oraz listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".  Lista operacji_Małe projekty >>>
Lista operacji_Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>>
Lista operacji_Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>>Łącko, 20.11.2013Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie odwołań od oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu : "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty".Łącko, 05.11.2013Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu  14 listopada 2013 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu : "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty".Łącko, 20.09.2013Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 
„Małe projekty" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  od 07.10.2013 r. do 05.11.2013 r.Czytaj dalej 
 Łącko, 22.07.2013Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
          "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  od 30.09.2013 r. do 29.10.2013 r.Czytaj dalej 
 Łącko, 22.07.2013Cztery kolejne produkty z Gminy Łącko wpiane na Listę Produktów TradycyjnychW dniach 12 i 14 czerwca 2013 staraniem Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich, we współpracy z Panem Stefanem Kozikiem Sołtysem wsi Łazy Brzyńskie, a także Kołem Gospodyń Wiejskich „Nasza Ziemia Zagorzyn”, na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały wpisane cztery kolejne produkty z Gminy Łącko tj. żytko, placki z blachy, kapuśniorka z grzybami, nalewka łazowska – jałowcówka.   Czytaj dalej >>>Łącko, 11.07.2013Lista operacji wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsiPodczas posiedzenia w dniu 4 lipca 2013 r. Rada Programowa LGD Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich zatwierdziła listę operacji wybranych do finansowania oraz listę operacji niewybranych do finansowania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".  Lista operacji >>>Łącko, 26.06.2013Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 4 lipca 2013r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie odwołań od oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".Łącko, 04.06.2013Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. o godzinie 16.15 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".Łącko, 28.05.2013Walne Zebranie Członków dnia 13 czerwca 2013 r.Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 13.06.2013 godzinie 15.30 w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Porządek zebrania przedstawia się następująco >>>Łącko, 17.05.2013Zapraszamy na szkolenieLGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 Działanie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Szkolenie odbędzie się 24 maja 2013 roku od godziny 16.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko. 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 maja 2013 r. do godziny 16:00 pod nr tel.: 881 021 881.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Program szkolenie >>>Łącko, 09.05.2013Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  od 27.05.2013 r. do 24.06.2013 r.Czytaj dalej 
 Łącko, 09.05.2013Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  od 27.05.2013 r. do 10.06.2013 r.Czytaj dalejŁącko, 08.04.2013Warsztaty dla Lokalnych Liderów z RękodziełaStowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łącku serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach dla Lokalnych Liderów z Rękodzieła w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odbędą się 18 kwietnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku, ul. Strażacka 29, 33-390 Łącko.Łącko, 11.03.2013Lista operacji wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwPodczas posiedzenia w dniu 7 marca 2013 r. Rada Programowa LGD Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich zatwierdziła listę operacji wybranych do finansowania oraz listę operacji niewybranych do finansowania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".  Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwŁącko, 22.02.2013Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, iż w dniu 7 marca 2013 roku o godz. 15:30 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie odwołań od wyników oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.Łącko, 11.02.2013Posiedzenie Rady ProgramowejPrezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, iż w dniu 21 lutego 2013 roku o godz. 16:00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Programowej oraz ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"Łącko, 28.12.2012Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOInformuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  od 14.01.2013 r. do 11.02.2013 r.
Czytaj dalej: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwŁącko, 20.12.2012Zapraszamy na szkolenieLGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 Działanie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". 
Szkolenie odbędzie się 3 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko. 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 2 stycznia 2013 r. do godziny 16:00 pod nr tel.: 881 021 881.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
 Łącko, 20.12.2012Cztery kolejne produkty z Gminy Łącko zagoszczą na Liście Produktów TradycyjnychW środę, 19 grudnia 2012 roku, w Urzędzie Marszałkowskim obradowała Rada ds. Produktów Tradycyjnych. Podczas spotkania jej członkowie pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kozaka oceniali wnioski ubiegające się o wpisanie kolejnych małopolskich produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Wszystkie prezentowane wnioski zostały ocenione przez członków Rady pozytywnie. Teraz zostaną one wysłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokona wpisu tych produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Produkty do wpisu na listę zgłoszono staraniem Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich. (więcej o produktach)Łącko, 26.11.2012Lista operacji wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsiPodczas posiedzenia w dniu 22 Listopada 2012 r. Rada Programowa LGD Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich zatwierdziła listę operacji wybranych do finansowania oraz listę operacji niewybranych do finansowania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".  Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR Odnowa i rozwój wsiŁącko, 14.11.2012Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 22.11.2012 o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie odwołań od wyników oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu
"Odnowa i rozwój wsi".Łącko, 29.10.2012Posiedzenie Rady ProgramowejPrzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich informuje, że w dniu 07.11.2012 o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".Łącko, 21.09.2012Ogłoszenie o naborzeZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOInformuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich, działającej na terenie Gminy Łącko, wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać (w godzinach pracy biura LGD) w terminie  
od 15.10.2012 r. do 29.10.2012 r.
Czytaj dalej: 
Odnowa i rozwój wsi Łącko, 31.08.2012UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. Projekt "Zabawa i nauka w przedszkolu"Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich Lider Projektu "Zabawa i nauka w przedszkolu" we współpracy z Przedszkolem Samorządowym  w Jazowsku ogłasza nabór dzieci w wieku 3 -6 lat do uczestnictwa w Projekcie "Zabawa i nauka w przedszkolu" w Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku.Rekrutacja trwa od 01.09.2013 r. do 17.09.2013 r.Więcej informacji >>>                    Projekt współfinansowany
         ze środków Unii Europejskiej w ramach
          Europejskiego Funduszu Społecznego
                 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich                 "Człowiek – Najlepsza Inwestycja"

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?