Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wręczona!

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wręczona!W dniu 16 maja br. odbyło się uroczyste wręczenie umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.
Z rąk Wicemarszałka Stanisława Sorysa w imieniu Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu umowę odebrała Pani Prezes Zarządu Wioletta Derymacka wraz z Przewodniczącym Rady – Panem Wojciechem Knapik a także członkiem Zarządu Panem Kazimierzem Gizickim – Zastępcą Burmistrza Starego Sącza i Panem Janem Kożuch – Wiceprezesem Zarządu. Pozyskane środki dla LGD zrzeszającego gminy Stary Sącz, Podegrodzie i Łącko to kwota prawie 9 mln złotych.Lokalna Grupa Działania będzie dysponować środkami na realizację m.in. zadań z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), poprawy istniejącej i rozwoju nowej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz ochronę i udostępnianie dziedzictwa kulturowego obszaru. Połowa  środków w ramach LSR zostanie przeznaczona na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych np. dla organizacji pozarządowych. 
Pierwsze nabory dla mieszkańców i instytucji z obszaru naszego LGD ruszą na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?