Uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od JST

Uchwała nr 7/2014z dnia 20.10.2014 r.Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania  ZDRÓJw sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od JST. Na podstawie §17ust.6 pkt. 12 Statutu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZDRÓJ uchwala co następuje:§ 1Ustala się składkę członkowską od JST będących członkami Lokalnej Grupy Działania ZDRÓJ w wysokości 70 groszy od mieszkańca rocznie, według stanu liczby mieszkańców na dzień 31.12.2013r.§ 2Termin płatności składki członkowskiej o której mowa w  paragrafie § 1 – 15.11.2014r.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 20.10.2014 r. 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?