Tworzenie strategii na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie Stowarzyszenie Dolina Karpia planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020. Strategia ta, będąca kontynuacją działań Stowarzyszenia Dolina Karpia realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, będzie obejmowała swym zasięgiem obszar Doliny Karpia i będzie realizowana z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Już teraz zapraszamy do naszej zakładki „LSR 2014-2020” znajdującej się na stronie głównej Stowarzyszenia Dolina Karpia, gdzie znajdą Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne, które na bieżąco będą aktualizowane.

W najbliższym czasie planuje się również stworzenie grupy roboczej ds. pisania strategii, której głównym zadaniem będzie moderowanie prac nad strategią. W skład grupy wejdą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybackiego.

Planuje się również otwarcie punktu konsultacyjnego w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, w którym pracownicy będą udzielać informacji nt. tworzenia strategii, przewidywanego harmonogramu prac oraz aktualnych wytycznych dotyczących okresu programowania na lata 2014-2020.

W ramach prac nad strategią przewidywane są spotkania konsultacyjne oraz szkolenia, o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, bazy mailingowej oraz newslettera, którego planujemy uruchomić na początku lutego 2015 roku.

Jednym z pierwszych etapów w ramach przygotowania strategii będzie dystrybuowanie elektronicznej ankiety nt. obszaru Doliny Karpia, jego mocnych i słabych stron. Wnioski płynące z analizy ankiety zostaną wykorzystane do rozdziału strategii pod nazwą „Diagnoza obszaru” Oraz „Analiza SWOT”. Ankieta dostępna będzie w formie elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronach urzędów gmin Doliny Karpia.

Wyrażamy nadzieję, że praca nad wielofunduszową strategią Doliny Karpia będzie przebiegała we współpracy gmin oraz lokalnej społeczności a jej realizacja przyczyni się do rozwoju Doliny Karpia na kolejne lata.

Wszelkie informacje dotyczące prac nad wielofunduszową lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 prosimy kierować do pani Anny Świątek – Koordynatora tworzenia strategii w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia na numer telefonu +48 660 736 611 lub mailowo na adres e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org.

 

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?