Szkolenie dla lokalnych grup działania

W dniu 1  czerwca  2016 roku pracownicy LGD „Partnerstwo na Jurze” uczestniczyli w szkoleniu, dedykowanych dla lokalnych grup działania w Centrum Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem szkolenia było Poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” realizowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Program spotkania obejmował między innymi takie zagadnienia, jak:
– omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy oraz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami;
– omówienie formularza wniosku o płatność
– omówienie formularza umowy o przyznanie pomocy;

Wartością dodaną szkolenia była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami LGD oraz wzajemna integracja.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?