Strategia Śliwkowego Szlaku wybrana


Strategia Śliwkowego Szlaku wybrana

Strategia Śliwkowego Szlaku wybrana

W dniu 18.04.2016 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakończyła ocenę złożonych lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich wyboru. Do realizacji zostały wybrane wszystkie 32 lokalne strategie rozwoju (w tym jedna strategia dwufunduszowa), które mieszczą się w limicie środków (EFRROW i EFMR) dostępnych dla Województwa Małopolskiego. LSR Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” uzyskała 198 punktów i zajęła 2 miejsce na 32 strategie złożone w konkursie w Małopolsce. Uchwała Komisji dot. wyboru LSR wraz z listą wybranych lokalnych strategii rozwoju, w tym przyznaną im punktacją znajduje się w poniżej.

Wyniki naboru

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 dla obszaru Śliwkowego Szlaku, w szczególności Zespołowi ds. Opracowania LSR, jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Śliwkowego Szlaku, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz społeczności lokalnej, z którą LSR była konsultowana na każdym etapie jej powstawania.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?