Spotkanie dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

Spotkanie dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

Spotkanie dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Spotkanie odbędzie się 14 października 2015 r. tj. środa o godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej a jego celem będą konsultacje dotyczące kierunku rozwoju obszaru w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Spotkanie dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?