Spotkania branżowe w ramach nowej LSR 2014-2020

Spotkania branżowe w ramach nowej LSR 2014-2020

Spotkania branżowe w ramach nowej LSR 2014-2020

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w cyklu spotkań branżowych w ramach przygotowań do nowej strategii na lata 2014-2020. W trakcie omawiane będą następujące kwestie:

  1. Leader 2007-2013: podsumowanie – prezentacja
  2. Informacja o konferencji podsumowującej
  3. Podejście Leader i wybrane elementy z RLKS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020
  4. Zakres operacji realizowanych w ramach Leadera w 2014-2020
  5. Najważniejsze limity dla beneficjentów okresie 2014-2020
  6. Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD – informacja
  7. Badanie ankietowe uczestników
  8. Wyzwania i konieczności – debata moderowana

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych gmin (ośrodki kultury i biblioteki) odbędzie się 10 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w MOKSiR w Czchowie. Następne spotkania:

  • 11 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Gnojniku – przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii
  • 18 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Korzennej – przedstawiciele klubów sportowych

W kwietniu odbędą się jeszcze spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, ochotniczych straży pożarnych, JST i oświaty oraz przedsiębiorców i rolników.

Szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia: 14 68 44 549, biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?