Zielony Pierścień Tarnowa

Misja:

„Zielony Pierścień Tarnowa – łączy, aktywizuje, mobilizuje do realizacji wspólnych celów.”

Historia powstania:

STOWARZYSZENIE  „ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA” powstało w efekcie porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego gmin – Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno.

Przedstawiciele tych sektorów postanowili zintegrować swoje działania na rzecz rozwoju regionu
i powołać w tym celu Lokalną Grupę Działania. Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany w momencie uruchomienia Pilotażowego Programu Leader +. W schemacie I programu Leader + w tworzenie LGD i przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich zaangażowały się gminy – Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno. Stowarzyszenie nie realizowało II schematu programu Leader +. Nie zaprzestało jednak działania. Niemniej jednak były to działania ze względu na brak środków mocno ograniczone.

LGD Zielony Pierścień Tarnowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dniu 1 czerwca 2006 r.

W kwietniu 2008 r. do Stowarzyszenia dołączyła kolejna gmina – Tarnów (z wyłączeniem miasta).

Kontakt:

Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A ( w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej) wejście A (poczta, bank)
33-156 Skrzyszów
Tel/Fax: 14 632 63 45
E-mail: biuro.lgdzpt@vp.pl

strona www: http://www.lgdzpt.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?