Zdrój

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zdrój zostało założone w 2008 roku. Celem głównym działalności jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców. Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie realizuje program LEADER na obszarze Gminy Krzeszowice. Poprzez organizowane przez LGD Zdrój nabory wniosków stowarzyszenia, parafie, OSP, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy oraz Gmina Krzeszowice pozyskują dofinansowanie, które umożliwia im realizacje projektów w zakresie czterech działań: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Dzięki działalności Biura LGD, udzielanemu doradztwu oraz organizowanym szkoleniom Wnioskodawcy otrzymują kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji operacji. Beneficjenci  do chwili obecnej złożyli ponad 100 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 3,7 mln złotych. Jednocześnie LGD Zdrój sama lub we współpracy z partnerami organizuje imprezy rekreacyjno – sportowe, wydarzenia kulturalne czy też kultywujące lokalne tradycje. Wraz z sąsiednimi Lokalnymi Grupami Działania są realizowane projekty współpracy w zakresie rozwijania rekreacji i turystyki na obszarze północno – zachodniej Małopolski.

Głównymi celami LGD Zdrój są:

  1. 1). działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  2. 2). aktywizowanie ludności wiejskiej,
  3. 3). realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD),
  4. 4). podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,
  5. 5). upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na obszarach działania LGD,
    propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD,
  6. 6). pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  7. 7). udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

Lokalna Grupa Działania – ZDRÓJ
32-065 Krzeszowice,
Biuro LGD, Plac Kulczyckiego 1
tel./fax: 012 3461975
kom.: 0795 412 745
e-mail: lgd.zdroj@wp.pl

 

Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR  – Ewelina Chwajoł

e-mail: info@wielickawies.pl

Strona www: http://www.lgdzdroj.pl/
Biuro czynne od poniedziałku do piątku między 8:00, a 16:00.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?