Turystyczna Podkowa

Marzec 2004 roku zapoczątkował powstanie grupy partnerskiej składającej się z pięciu gmin: Dobczyce, Myślenice, Pcim, Siepraw i Wiśniowa, które połączyły wspólne cele i chęć współpracy nie tylko na płaszczyźnie samorządowej. Ochrona zlewni rzeki Raby oraz Jeziora Dobczyckiego jest priorytetowym zadaniem wszystkich gmin okalających Jezioro oraz Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Jezioro jest zbiornikiem wody pitnej dla miasta Krakowa. Wszystkie gminy łączą nie tylko podobne problemy gospodarcze, społeczne czy ekonomiczne, ale przede wszystkim związane z ochroną środowiska, zachowaniem czystości wody oraz szerokim promowaniem aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnych społeczności.

 Grupa partnerska, analizując problemy oraz szanse mikroregionu wypracowała koncepcję wdrażania nowych technologii i know-how oraz wykorzystywania zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

 W celu wykorzystania potencjału drzemiącego w mieszkańcach Gmina Siepraw, w grudniu 2004r., wystąpiła do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z wnioskiem o dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie nowych technologii i know-how w aktywizacji lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych zmierzających do rozwoju gmin sąsiedztwa Jeziora Dobczyckiego” w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ (Sektorowego Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”). Pozostałe gminy są parterami projektu. Z chwilą przystąpienia do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach PP Leader+ władze samorządowe uściśliły swoją współprace podpisując wstępną deklarację współpracy – PIERWSZY KROK DO SUKCESU.

W lipcu 2005r Gmina Siepraw otrzymała wiadomość, że wniosek został pozytywnie oceniony i można rozpocząć realizację projektu. Wysokość dotacji to 100% kosztów kwalifikowalnych, czyli 100 tys. zł –DRUGI KROK DO SUKCESU.

Celem projektu było: 
  1. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
  2. promocja obszarów wiejskich,
  3. wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania,
  4. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)

Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie października 2005r i trwała do kwietnia 2006r, kiedy to finalnym efektem pracy była sformalizowana Lokalna Grupa Działania oraz opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. SUKCES.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

 

Siepraw 616/3
32-447 Siepraw
Tel.: 12 27 46 299
Fax: 12 27 46 299

biuro@turystycznapodkowa.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?