Rozwoju Spisza i Okolicy

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy zostało powołane do życia w grudniu 2005 roku jako tzw. Lokalna Grupa Działania (LGD). Swoim działaniem obejmuje miejscowości spiskie i podhalańskie z 3 gmin (Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ) w 2 powiatach województwa małopolskiego. Jest to obszar wiejski o powierzchni 466 km2 i zamieszkały przez ponad 43 tys. mieszkańców.

W 2008 roku zakończyliśmy realizację projektu pt. „Ze Spiszem w świat” w ramach II schematu Pilotażowego Programu Leader+. Na realizację projektu składały się działania wykorzystujące lokalny potencjał, aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru Spisza i okolicy. Projekt służy promocji obszaru oraz wymianie doświadczeń między mieszkańcami. Wśród wiodących działań znajdują się tematy związane z turystyką oraz promocją lokalnej wytwórczości zwłaszcza  kultury ludowej. Przeprowadziliśmy kilka szkoleń dla lokalnej społeczności.

Były to: szkolenie agroturystyczne, zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz szkolenie z podstawowej znajomości języka angielskiego na potrzeby działalności agroturystycznej. Zorganizowaliśmy przegląd spiskiego folkloru w plenerze pod nazwą „Śpisko Watra”, wsparliśmy finansowe inne góralskie konkursy i przeglądy regionalne, wydaliśmy pierwszy tak obszerny zbiór pieśni (tekstów i melodii) z regionu działania LGD oraz wydaliśmy mapę polskiego Spisza.

Wspieramy szkoły, zwłaszcza poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w konkursach np. konkurs na najładniejszą spiska szopkę, konkurs na najciekawszy szlak turystyczny, najładniejszy zakątek Spisza, najlepszą fotografię, najciekawsze podanie ludowe (legendę) związane z danym miejscem na szlaku.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy jako jedna z Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w ramach osi 4 PROW 2007-2013 czyli LEADER, realizuje obecnie Lokalną Strategię Rozwoju.

Kontakt:
Stowarzyszenie RSiO
ul. Jana Pawla II 63
34-442 Lapsze Nizne

tel.: +48 18 334 11 44
kom. +48 664 758 092
e-mail: lgd.spisz@gmail.com
www: www.spisz.org

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?