Pierwsze działania na rzecz wdrażania programu Leader+ podjęto na Orawie w 2005 roku. Zaangażowali się w nie przedstawiciele społeczności gmin Jabłonka i Lipnica Wielka. Zorganizowali się oni w Lokalną Grupę Działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy działa na terenie dwóch gmin wiejskich: gminy Jabłonka i gminy Lipnica Wielka. Gminy Jabłonka i Lipnica Wielka obejmują większość Polskiej Orawy. W skład gminy Jabłonka wchodzi siedem wsi – Jabłonka, Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna. Natomiast w skład gminy Lipnica Wielka wchodzą dwie wsie – Lipnica Wielka i Kiczory. Obszar ten obejmuje łącznie 280,9 km2, z czego gmina Jabłonka obejmuje obszar 213,3 km2, a gmina Lipnica Wielka obejmuje obszar 67,6 km2. Pierwszym ważnym zadaniem stowarzyszenia było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla regionu Orawy. Została ona opracowana na szeregu spotkań przez członków stowarzyszenia oraz mieszkańców Orawy.

Celem naszych działań jest wyzwolenie aktywności mieszkańców regionu, promocja obszaru, rozwój przedsiębiorczości, turystyki i pozyskanie następnych środków finansowych na realizację szeregu nowych projektów, co przyczyni się do dalszego rozwoju Orawy.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.leaderorawa.pl, na której są zamieszczane informacje o działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz o naszych planach. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami i instytucjami, którym leży na sercu rozwój naszego regionu.