Przyjazna Ziemia Limanowska

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”
Jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, którego działania ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Powstało ono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem stowarzyszenia jest pobudzanie drzemiącego potencjału, jaki tkwi w jego obszarze, integrującym siedem gmin powiatu limanowskiego: Dobrą, Jodłownik, Łukowicę, Kamienicę, Limanową, Słopnice i Tymbark. Ma to się dokonać za sprawą położenia szczególnego akcentu na rozwój turystyki i popularyzację produkcji wyrobów regionalnych oraz ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych.

Proces budowania partnerstwa rozpoczął się w 2005 roku w Mszanie Dolnej, gdzie spotkały się osoby, którym zależało na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich. Zakreślona przez nich strategia znajduje dopiero realizację od 2008 roku, kiedy LGD przeniosło swoją siedzibę do Limanowej. 

 

Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w pigułce:

powierzchnia – 589 km²
liczba mieszkańców – 69 659 osób

 Dobra – 110 km²

Jodłownik – 72 km²

Kamienica – 95 km²

Limanowa – 152 km²

Łukowica – 70 km²

Słopnice – 57 km²

Tymbark – 33 km²

 

Obszar naszego LGD w całości leży w powiecie limanowskim, w sercu województwa małopolskiego. Jest spójny pod względem przestrzennym. Od północy graniczy ze Stowarzyszeniami: „Turystyczna Podkowa” oraz „Dolina Raby”. Od wschodu – Stowarzyszeniami: „Na Śliwkowym Szlaku” i „Podgórze Sądeckie Kochełm”. Od południa z LGD „Brama Beskidu”, Stowarzyszeniami: „Białych Górali i Lachów Sądeckich”, „Gorce-Pieniny” oraz „Rozwoju Spisza i Okolicy”. Na zachodzie za sąsiada ma Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”.

Siedem gmin wchodzących w skład naszego stowarzyszenia wnoszą do niego nie tylko piękną formę przyrodniczo-krajobrazową „skąpanego w morzach mgieł” Beskidu Wyspowego, ale przede wszystkim treść, którą stanowi unikalnym „mikroklimacie” obszaru. Jest on gwarantowany przez bogate dziedzictwo duchowe i materialne pokoleń, którego jesteśmy wiernymi spadkobiercami.

Kolor zielony w barwach Stowarzyszenia „Przyjazna Ziemia Limanowska” odwołuje się do piękna naszego krajobrazu, malowniczych szlaków pieszych i rowerowych usłanych pośród wszechogarniającej zieleni lasów. Brązowy oddaje to, co jest „solą” naszej ziemi – spuściznę kultury ludowej: obrzędy i tradycje, naszą historię. Żółty – słynną w kraju i za granicą gościnność, życzliwość, pogodne nastawienie mieszkańców. Te wszystkie elementy składają się na „Przyjazną Ziemię Limanowską”.

 

Wszyscy mieszkańcy siedmiu gmin członków LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” mają teraz niespotykaną szansę na to, aby zdecydować o swojej przyszłości, o tym co dla nich i dla rozwoju ich obszaru jest najważniejsze. Taką szansę daje podejście LEADER, które wynika z pogłębionych analiz potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszarów wiejskich. LEADER nie tylko może zaktywizować naszą społeczność lokalną, umocnić – przez wzrost umiejętności i kompetencji – kapitał społeczny, ale równocześnie zintegrować nasz różnorodny – i dzięki temu bogaty – region, a przez to pozytywnie wpłynąć na naszą tożsamość.

Biuro LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Matki Boskiej Bolesnej 16

34-600 Limanowa

tel./fax.

tel.: 18 533 06 62

fax: 18 542 60 25

e-mail: biuro@lgdlimanowa.eu

Pracownicy:

Janusz Pazdan – Dyrektor Biura

tel. 664 923 200

e – mail: j.pazdan@lgdlimanowa.eu

Monika Piaskowy – Pracownik ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz doradztwa

tel. 18 533 06 62

e-mail: m.piaskowy@lgdlimanowa.eu

Strona www: http://www.lgdlimanowa.eu

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?