Przyjazna Dolina Raby

Stowarzyszenie istnieje od roku 2008.

Nasze główne cele to:

I. Aktywni, przedsiębiorczy i zintegrowani mieszkańcy obszaru „Przyjaznej Doliny Raby”

1.1. Poprawa walorów estetycznych obszaru oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej i społecznej.
1.2. Aktywizacja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, zintegrowanych i ekologicznych
mieszkańców

II. Wykorzystane są turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe  „Przyjaznej Doliny Raby”
2.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i bogatej
tradycji obszaru
2.2 Promocja  „Przyjaznej Doliny Raby i wsparcie dla produktu lokalnego

Cele te chcemy realizować poprzez przedsięwzięcia:

· aktywne życie Przyjaznej Doliny Raby

· atrakcyjna i estetyczna przestrzeń obszaru LGD

· atrakcyjna dla turystów Przyjazna Dolina Raby

Nasza misja

LGD integruje i aktywizuje mieszkańców,
by wykorzystać szanse i walory „Przyjaznej Doliny Raby”

Poprzez tak sformułowaną misję Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Dolina Raby” chce wytłumaczyć społeczności lokalnej cel swojego istnienia, chce być przez swoje przesłanie rozpoznawana i poważana.

Misja, jako myśl przewodnia funkcjonowania organizacji, zakreśla obszar jej działania i kierunki rozwoju, zaangażowanie członków Stowarzyszenia i pracowników wokół funkcji, jakie chce pełnić w społeczności. Pokazuje nadrzędny cel działania na obszarze „Przyjaznej Doliny Raby”.

Biuro LGD Stowarzyszenie „Przyjazna Dolina Raby”

Raba Wyżna 41
34-721 Raba Wyżna
Godziny otwarcia: 8.00 -16.00
Tel: 18 26 78 648
GSM 500 47 58 40
Fax: 18 26 78 648

e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl

www.przyjaznadolinaraby.info

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?