Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania działająca jako Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska – w skrócie zwana LGD została powołana do życia w dniu 16 maja 2008 r. przez przedstawicieli Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź by działać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 – Oś 4 LEADER.

Ma to olbrzymie znaczenie dla naszego obszaru, bowiem dzięki temu programowi każdy może uzyskać dofinansowanie na realizację zadań związanych z poniższymi celami.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (skrócona nazwa LSR), czyli dokumentu, w którym zostały zapisane główne kierunki rozwoju naszego obszaru, LGD dysponuje kwotą ok. 3,5 mln zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fundusze zostały przeznaczone na następujące cele:

  1. Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne obszaru
  2. Wsparcie inicjatyw służących integracji, aktywizacji i edukacji mieszkańców Pięknej Ziemi Gorczańskiej
  3. Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego

 

LGD Piękna Ziemia Gorczańska swoim zasięgiem obejmuje dwie gminy Powiatu Limanowskiego: Mszana Dolna i Niedźwiedź, położone w południowej części województwa małopolskiego na terenie Gorców i Beskidu Wyspowego. Zajmuje powierzchnię ok. 244 km2, którą zamieszkuje blisko 24 tys. mieszkańców nazywanych ZAGÓRZANAMI. „Zagórzanie” – to grupa góralska zamieszkująca doliny położone w północnej stronie Gorców i w części przyległego Beskidu Wyspowego. Są oni oddzieleni na południu wałem Gorców od sąsiednich Podhalan. na północnym wschodzie grzbietami Ćwilina, Mogielnicy i Śnieżnicy od sąsiednich Lachów zaś na północnym zachodzie pasma górskie oddzielają nas od grupy zwanej Kliszczakami. W ten sposób teren ten tworzy zwarte terytorium ze wszystkich stron otoczone górami, co w pełni wyjaśniałoby nazwę tej grupy mieszkającej za górami czyli „Zagórzanie” .

Członkowie LGD reprezentują bardzo różnorodne środowiska trzech sektorów: publicznego (gminy), społecznego (organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy), których łączy troska o przyszłość naszego regionu.

W ramach  działania LGD powstało Biuro Stowarzyszenia, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej pok. nr 45.Biuro świadczy nieodpłatnie usługi doradczo – informacyjne w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów wspierających rozwój obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Kontakt:
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna,
pok. 45 – II piętro
(Budynek Urzędu Gminy Mszana Dolna)
tel. 18/3310009 wew. 145, fax. 18/5417187

e-mail: lgd.mszana@gmail.com

strona www: http://lgd.mszana.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?