Perły Beskidu Sądeckiego

Tworzymy Lokalną Grupę Działania /LGD/.
Region LGD – obejmuje  teren sześciu gmin powiatu nowosądeckiego: Krynica-Zdrój, Łabowa,
Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Muszyna (o łącznej powierzchni ok. 623 km2 i łącznej
liczbie ludności ok. 55,6 tys. osób).
Utworzyli je lokalni liderzy sąsiadujących ze sobą gmin. Obszar tych gmin znajduje się w centralnej
części Karpat Polskich, zarazem w centralnej części  Beskidów, w Beskidzie Sądeckim.
Wszystkie gminy leżą na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bardzo dobre warunki
klimatyczne, duża ilość lasów, przyroda, krajobrazy o niepowtarzalnych walorach i dobra
infrastruktura turystyczna sprzyjają rozwojowi turystyki. Największym bogactwem naturalnym
gmin są wody lecznicze i mineralne. Ze względu na ciekawą historię, wciąż żywe i bogate tradycje
regionalne, gościnność mieszkających tu ludzi i niezwykłe dziedzictwo kulturowe – obszar ten jest
jednym z najatrakcyjniejszych regionów w Małopolsce.
Ziemie te bowiem zamieszkiwało kilka grup etnicznych a wśród nich Lachy Sądeckie, Łemkowie ,
Czarni Górale. Ich  kultura  widoczna jest do dziś w sztuce ludowej. W zakresie rękodzielnictwa
artystycznego, tradycje  podtrzymywane są przez  licznych twórców ludowych  i rzemieślników:
rzeźbiarzy,  stolarzy, koronczarki, hafciarki, malarzy a także przedstawicieli ginących zawodów jak
maziarze, garncarze, bednarze, kowale, rękawicznicy.  Tu, w górskich przysiółkach, położonych
nieraz w trudno dostępnych zakątkach gmin, na przysłowiowym „końcu świata” żyje i tworzy wielu
pasjonatów, ludzi z ogromną chęcią  tworzenia i pozostawienia  czegoś po sobie. W każdej z gmin
istnieją  zespoły folklorystyczne, które zachowują i prezentują charakterystyczne dla swoich
mieszkańców tradycyjne widowiska obrzędowe, stroje, muzykę, śpiewy, tańce oraz gwarę w
mowie i piśmie. Są także zrzeszenia miłośników historii tych gmin.
U nas zawsze coś się dzieje-wiosną, latem, jesienią i zimą.
Organizowane corocznie imprezy, pozwalają wzbogacić ofertę turystyczną a  odwiedzającym
region, poznać i dotknąć bezpośrednio, niepowtarzalnej kultury. W różnorodności  naszych gmin,
my jako Stowarzyszenie dostrzegamy prawdziwe perły, które trzeba szlifować  i pokazywać, wiele
z nich trzeba też dopiero odkryć. Dlatego  działania  naszej organizacji  skierowane są na:
podnoszenie poziomu życia mieszkańców, wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu
edukacji ekologicznej  społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju
wspólnot lokalnych oraz  przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Sądecczyźnie przez
prezentowanie  dorobku kulturalno-społecznego, promocję kultury,  walorów turystycznych i sportu
a także   zapobieganie wykluczeniu społecznemu  niektórych grup mieszkańców.Gminy mają
wspólny i jednolity profil gospodarczy. Najważniejsze pola aktywności to: usługi turystyczne i
uzdrowiskowe, produkcja i przetwórstwo wód mineralnych, usługi różne, produkcja, handel,
rolnictwo (produkcja głównie na potrzeby własne, w niewielkim stopniu na sprzedaż). Obszar LGD
to przede wszystkim tereny atrakcyjne ze względu na możliwość uprawiania turystyki czynnej o
charakterze rekreacyjnym.
Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem – KRS:0000255167 w dniu 14.04.2006 r. /Sąd Rejonowy Kraków /.

Kontakt:

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego
33-343 Rytro
Rytro 572
( budynek delikatesów „CENTRUM” )
tel/fax: 18 262-14-97
NIP : 734-31-63-538

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?