Olkusz | Małopolska Sieć LGD

Olkusz

15 lipca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym całkowicie zmieniono model działania Stowarzyszenia. Zmiany wówczas dokonywane miały na celu przystosowanie Stowarzyszenia do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych w kwocie niemal 2 mln zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zasadniczą rola Stowarzyszenia w tym Programie jest wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, głównie poprzez przyznawanie dotacji innym podmiotom. Z tego powodu zmieniono Statut Stowarzyszenia, wprowadzono nowy organ Radę Stowarzyszenia. Rada ma szczególne uprawnienia w ramach PROW 2007-2013, ponieważ to ona wybiera operacje, które otrzymają dofinansowanie od Stowarzyszenia. Z uwagi na to ustawodawca położył szczególny nacisk na to, aby w Radzie znajdowały się osoby reprezentujące różne środowiska, z doświadczeniem i kompetencjami w zakresie realizacji podobnych projektów na obszarach wiejskich.

Dodatkowo na Walnym Zebraniu Członków przyjęto regulaminy dla każdego organu Stowarzyszenia. W międzyczasie rozpoczęto przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która stanowiła podstawowy dokument i załącznik w oparciu o który, Stowarzyszenie będzie przyznawać dotacje.

!5 stycznia 2009 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego złożono wniosek o wybór naszego Stowarzyszenia do realizacji LSR. Po procedurze oceny 42 wniosków złożonych przez 42 Stowarzyszenia LGD z obszaru Małopolski 25 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz” dzięki wysokiej ocenie punktowej w rankingu lokalnych grup działania, znalazło się na drugiej pozycji.

Tym samym Stowarzyszenie stało się instytucją wdrażająca Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze wiejskim Gminy Olkusz.

 

 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

 

Cel działania:

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności, oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez Samorząd Województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, w ramach środków przyznanych na realizację strategii.

Pomoc:

Pomoc w ramach działania będzie przyznawana na operacje które:

Odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi zwanych „małymi projektami”.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz”

 

Pełny adres Biura Stowarzyszenia:

  • Ulica Szpitalna 32, 32-300 Olkusz

 

Kontakt z Biurem Stowarzyszenia:

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?