Między Dalinem i Gościbią

 Czym jest nasze LGD?

Stowarzyzenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do stowarzyszenia należy obecnie 75 członków w tym gminy  Myślenice i Sułkowice, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Zasady organizacji LGD oraz cele i działania służące rozwojwi naszych gmin zawiera Lokalna Strategia Rozwoju, dostępna >>TUTAJ<<

LGD działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, obejmuje więc swoim zasięgiem około 55 tyś. ludzi. Misją LGD jest poprawienie atrakcyjności pod względem zamieszkania i inwestowania. Zależy nam również na zwiększeniu dochodów mieszkańców tych dwóch zaprzyjaźnionych gmin dzięki, między innymi turystyce i rekreacji. Chcemy aby mieszkańcy cieszyli się obszarem czystym ekologicznie oraz rozwiniętym kulturowo i by nie zapomnieli o lokalnym dziedzictwie. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Nasza LGD została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy Myślenice i Sułkowice. Podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa która gwarantuje przeznaczenie 8 077 840 zł na teren gmin Myślenice i Sułkowice. Z tej kwoty, na wdrażanie LSR, czyli na wnioski o dofinansowanie przewidziano 6 331 280 zł.

Kto może się starać o dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Między Dalinem i Gościbią”?

Beneficjenci, czyli osoby mogące korzystać z programów LGD to działajace na terenie LGD:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gmin Myślenice i Sułkowice)
 • instytucje kultury podlegające jednostkom samorządu terytorialnego
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego (jeżeli chcą realizować działania z „Odnowy i rozwoju wsi”)
 • osoby fizyczne działające lub chcące działać na obszarze LGD,
 • osoby prawne.

Jakie przedsięwzięcia realizuje Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”?

 • „Szlak po miejscach kultu i pamięci w Sułkowicach i Myślenicach” – Stworzenie i oznakowanie szlaku figur przydrożnych, kapliczek i innych obiektów historycznych z wykorzystaniem bliskości tras pielgrzymkowych biegnących przez Myślenice, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki czy Siepraw.
 • „Po zdrowie na Dalin  i Gościbię” – Stworzenie infrastruktury i usług dla turystyki aktywnej z wykorzystaniem głównego atutu jakim jest bliskość aglomeracji Krakowa  – potencjalnego rynku zbytu, a także ze względu na atrakcyjne ukształtowanie terenu – Pogórze Wielickie i Wiśnickie.
 • „Centra wsi, miejsca integracji” – Wykreowanie miejsc integracji mieszkańców na terenach wiejskich, dzięki temu możliwe  będzie stworzenie lepszego dostępu do kultury i sportu oraz technologii informatycznych.
 • „Moja mała firma” – Wyłącznie dla mieszkańców naszego terenu. Doprowadzenie do wzrostu dochodów gospodarstw rolnych poprzez: wprowadzenie działalności pozarolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, wzrost dostępności do technologii informatycznych, a także wykorzystanie bliskości Krakowa jako potencjalnego rynku zbytu dla usług i towarów z terenu LGD.
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Między Dalinem i Gościbią”
ul. Rynek 6
32-440 Sułkowice
Biuro w Sułkowicach
ul. Rynek 6
32-440 Sułkowice
tel. 12-273-00-13
email: leader@sulkowice.pl
Budynek starej szkoły,
wejście od podwórka.
Czynne: pon, śr, czw: 14:00-16:00
Biuro w Myślenicach
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
tel\fax. 12-274-00-65
email: biuro@dalin-goscibia.pl
Od strony sali obsługi klienta
2 piętro, pok. 2 i 3
Czynne: pon-pt: 8:00-15:00

Strona www: http://www.dalin-goscibia.pl/

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?