Klimas

Na terenie Gmin Lubień i Tokarnia po ponad roku starań i przygotowań rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KLIMAS. W dniu 24.06.2009r. LGD KLIMAS została wybrana do realizacji swojej Strategii Rozwoju. Na lata 2009-2015 stowarzyszenie uzyskało z Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu ponad 2,5 mln zł, które w całości przeznaczone zostaną na realizację swoich zadań statutowych.

Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele trzech sektorów:

 • społeczny (m.in. rolnicy, stowarzyszenia, osoby fizyczne),
 • gospodarczy (przedsiębiorcy),
 • publiczny (władze jednostek samorządu terytorialnego) z terenu Gmin Lubień i Tokarni.

 

Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Urzędu Gminy w Lubniu gdzie będzie prowadzone biuro LGD w którym uzyskać będzie można wszelkich porad i informacji związanych działalnością LGD KLIMAS oraz informacji o wdrażanych projektach.

Prezesem LGD został wybrany Pan Tomasz Studziński z Tenczyna, Wiceprezesem Pani Ewa Kawończyk z Tokarni, w skład zarządu wchodzą również: Pani Anita Lesniak z Lubnia oraz Pan Adam Kotoniak z Tokarni. Organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania odpowiedzialnym za wybór projektów do realizacji jest Rada LGD, której przewodniczącym jest Pan Marian Cieślik z Tokarni. Podstawowym dokumentem LGD który wyznacza cele i sposób jej działania jest Lokalna Strategia Rozwoju.

Szeroko pojętym celem Lokalnej Strategii Rozwoju jest podniesienie atrakcyjności terenu objętego działaniem LGD. Zwiększenie dotychczasowych oraz powstanie nowych źródeł dochodu, poprawa konkurencyjność gospodarki lokalnej , podniesienie jakości życia i aktywność mieszkańców tego obszaru – poprzez poprawę dostępności usług szkoleniowych szeroko pojętego doradztwa, jak również organizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu życia kulturalno- oświatowego w tym budowa ścieżek rowerowych i biegowych tras narciarskich na terenie gmin Lubień i Tokarnia.

 

LGD KLIMAS wspierać będzie lokalną społeczność poprzez wdrażanie w latach 2009-2013 czterech głównych programów:

 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 320 000 zł,
  • wspierane będą inicjatywy związane ze zmianą ubezpieczenia z KRUS ( w tym również domownicy) na ubezpieczenie w ZUS -jako otwarcie swojej działalności gospodarczej
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 420 000 zł,
  • wspierane będą inicjatywy tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw na z siedziba na obszarze LGD.
 3. Centrum Odnowy wsi – 680 000 zł,
  • dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy,
 4. Małe projekty – 602 344 zł,
  • wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych począwszy od organizacji różnego rodzaju szkoleń, kursów oraz imprez sportowych i kulturalnych poprzez dofinansowanie zespołów regionalnych i klubów sportowych, aż po budowę infrastruktury turystycznej i innej podobnej.

Każdy z programów przewiduje wsparcie w co najmniej 50% wysokości kosztów kwalifikowanych, a Małe projekty nawet do 75%.

Wszelkie projekty realizowane w ramach powyższych działań muszą być spójne z celami i założeniami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Serdecznie zachęcamy do pogłębienia wiadomości i uzyskania dodatkowych informacji w Biurze LGD którego dokładne godziny otwarcia zostaną w niedługim czasie uzgodnione i podane do publicznej wiadomości, w przygotowaniu jest również strona internetowa LGD KLIMAS.

Lokalna Grupa Działania KLIMAS

Lubień 900

32-433 Lubień

(budynek OSP Lubień)

 

tel: 603219938

e-mail biuro@lgd-klimas.pl

Strona www: http://lgd-klimas.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?