Jurajska Kraina

O STOWARZYSZENIU

„Obszar działania LGD „Jurajska Kraina” jest obszarem aktywnego życia społecznego, nowoczesnego rolnictwa, rozwiniętej gospodarki i czystego środowiska, co zapewnia wysoki poziom życia jego mieszkańcom i sprawia, że jest on jednym z najatrakcyjniejszych zakątków regionu”. Zadaniem Stowarzyszenia jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszaru przy pełnym wykorzystaniu jego walorów, minimalizowanie zagrożeń i negatywnego wpływu czynników destabilizujących rozwój. Aktywizacja lokalnej społeczności oraz tworzenie warunków do rozwoju gospodarki i modernizacji rolnictwa.

 

 

CELE STOWARZYSZENIA

 

> Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa,

Jerzmanowice-Przeginia

> Aktywizowanie ludności gmin

> Realizacja lokalnej strategii rozwoju gmin, opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD)

> Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin

> Promocja rozwoju obszarów gmin

> Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin

> Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na obszarach gmin

> Integracja i koordynacja działań gmin dla promocji turystycznej „Jurajskiej Krainy”

Stowarzyszenie LGD JURAJSKA KRAINA

32-043 Skałaul. Szkolna 4,

tel. 12 380 10 61

e-mail: biuro@jurajskakraina.pl

www.jurajskakraina.pl

Biuro czynne:

pn. – pt. 8:00 – 16:00

Dyżury Dyrektora:

wt. 9:00 – 13:00

śr. 10:30 – 13:30

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?