Gorce – Pieniny

Początki powstania Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wiążą się z udziałem dwóch gmin partnerskich tj: pienińskiej gminy Krościenko n.D i gminy gorczańskiej – Ochotnica Dolna w  Pilotażowym  Programie Leader+ .Pod koniec 2004 r   Gmina  Krościenko wraz z gminą Ochotnica przy udziale  małopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Ludowych w Krakowie złożyła    projekt  w ramach SPO „Restrukturyzacja   i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2005” w zakresie działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” pt. Wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania i Zintegrowanej  Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą: „Szlakiem historii i tradycji, Gorce – Pieniny” .Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i został zatwierdzony do realizacji przez FAPA.Program pilotażowy Lider + miał na celu pomoc w przygotowaniu społeczności wiejskiej do korzystania w całego programu LIDER, który był dostępny od 2007r. Środki przyznane w ramach Schematu I  przeznaczone zostały na tworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zawierała   analizę możliwości rozwojowych terenów wiejskich. Projekt  wdrażany był na terenie w/w  gmin    i nosił nazwę „ Szlakiem historii i tradycji Gorce- Pieniny”.

Wdrażanie Pilotażowego Programu Leader + rozpoczęto od  powstania grupy inicjatywnej,  której zadaniem było  miedzy innymi poinformowanie społeczności zamieszkałej na terenie objętym projektem  o pilotażowym  programie Leader+, który miał na celu pobudzenie aktywności  środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizacje lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.  

W tym  celu rozprowadzono ponad 3.5 tys ulotek informacyjnych wśród mieszkańców oraz  młodzieży szkolnej, zorganizowano imprezy promujące oraz szkolenia dla ludności. Dużą role w rym okresie  odegrali  sołtysi, którzy z racji swoich funkcji byli bardziej zorientowani w funduszach unijnych. Nawiązywali osobiste kontakty z osobami zainteresowanymi i doprowadzili do tego, że w późniejszych okresach, kiedy to odbywały się  zebrania wiejskie, wzrastała liczba osób zainteresowana  uczestnictwem  w programie który miał na celu m.innymi poprawę warunków życia mieszkańców.

 

Pomoc przy wdrożeniu programu na  terenie 2 gmin udzielili nam  przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych z Krakowa, którzy  pomogli nam opracować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była podstawą do ubiegania się o środki ze  Schematu II.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENINY”

ul. Rynek 32 

34-450 Krościenko nad Dunajcem

woj: małopolskie powiat: nowotarski

Biuro otwarte:

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7:00 do 15:00

(Budynek Gminnego Centrum Kultury w Krościenku n/D.)

Tel./faks: +48 18 262 35 90

E-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl

strona www: http://www.leadergorce-pieniny.pl/

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?