Dolina Raby

Stowarzyszenie PRZYJAZNA DOLINA RABY powstało z końcem 2008 roku. Inicjatorem poswatania stowarzyszenia były władze samorządowe gminy Gdów. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina.  Od końca roku 2009 działa biuro Stowarzyszenia, które organizuje pracę partnerstwa. LGD „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania działa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader. Jest nadzorowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budżet Lokalnej Grupy Działania przeznaczony jest na wspieranie i stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, a także na szkolenia, nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnej społeczności.

Zainteresowania LGD „Dolina Raby” skupiają się przede wszystkim na 7 przedsięwzięciach
w ramach, których chcemy realizować projekty tj:

  • Szlak rowerowy Doliny Raby (potencjał – znakomite tereny do jazdy na rowerze, widoki i liczne zabytki)
  • Agroturystyka poza szlakiem (potencjał – liczne gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne)
  • Smak Doliny Raby (Najstarsza w Polsce książka kucharska „Compendium ferculorum” – powstała na Zamku w Nowym Wiśniczu, gdowska książka kucharska „Przygdowskie Smaki”, Żegocińska książka kucharska, chleb żarnowy z Łomnej – produkt tradycyjny wpisany na listę MRiRW)
  • Nowoczesna firma
  • Klaster drzewny (liczne firmy branży drzewnej)
  • Czysta energia, odnawialne źródła energii
  • Nie tylko przed telewizorem (sławni ludzi z terenu LGD np. Karol Wojtyła – wikariusz w Niegowici, Janusz Kulig – wicemistrz Europy, trzykrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, Andrzej Zieliński – muzyk, kompozytor, pianista i założyciel zespołu „Skaldowie”, Jan Matejko – muzeum w Nowym Wiśniczu, Jan Henryk Dąbrowski założyciel legionów polskich we Włoszech, urodzony w Pierzchowie  i wielu innych).

Wizja naszego obszaru przedstawia się następująco:

Chcielibyśmy, aby w przyszłości „Dolina Raby” była obszarem zintegrowanym wewnętrznie; regionem turystycznym, rozwijającym się także w innych dziedzinach gospodarki, obszarem małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług, miejscem produkcji i sprzedaży zdrowej żywności przy jak najlepszym wykorzystaniu jego walorów – materialnych i duchowych, rozwoju przedsiębiorczości; ekologicznie czystym i energooszczędnym, z wykorzystaniem energii odnawialnej; miejscem ludzi dbających o zdrowie, o możliwościach uprawiania sportów i rekreacji, obszarem bezpiecznym.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji:

Biuro Stowarzyszenie „Dolina Raby”

Adres:
Chrostowa 1A (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy),

32-742 Sobolów
przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00
(W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania w dogodnych godzinach popołudniowych)

Krzysztof Kwatera – Prezes/Kierownik Biura: 600 856 375
Patryk Paszkot – Z-ca Kierownika Biura: 600 856 618

Biuro Tel/faks: 14 685 44 44
email: kwatera@onet.pl oraz biuro@dolinaraby.pl

http://www.dolinaraby.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?