Dolina Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia

           Dolina Karpia to obszar atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo siedmiu gmin położonych w Małopolsce, pomiędzy Krakowem, Oświęcimiem oraz Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską.

Teren dwóch sąsiadujących powiatów: oświęcimskiego (gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator) i wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) pokryty jest wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi przez wędkarzy, których przyciągają liczne łowiska, fotografów i ornitologów. Ścieżkami przyrodniczymi, dydaktycznymi wędrują wycieczki szkolne. Znaczna część terenów Doliny Karpia została objęta obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Osoby preferujące turystykę aktywną znajdują tutaj sieć ścieżek rowerowych, wraz z pętlą w Brzeźnicy, mogą wziąć udział w organizowanych cyklicznie licznych rajdach oraz spływach kajakowych. Rodziny z dziećmi kierują swoje pierwsze kroki do największego parku ruchomych dinozaurów, a w zimie chętnie odwiedzają Świętego Mikołaja. Po całym terenie prowadzi nas również Szlak Architektury Drewnianej. Odbywają się tutaj plenery artystyczne, organizowane wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych z Krakowa, funkcjonuje międzynarodowa wymiana kulturalna i turystyczna.

W sezonie letnim turyści przybywają na cykl imprez plenerowych Festiwalu Doliny Karpia (w tym słynne już Święto Karpia w Zatorze), podczas których, poza licznymi atrakcjami artystycznymi, można nabyć produkty lokalne, wyroby rękodzielnicze, częstokroć wyrabiane zgodnie ze wzorem pochodzącym z ubiegłych stuleci. Oczywiście nie brakuje również wielokrotnie wyróżnianego karpia zatorskiego, który w 2007 roku został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, w 2009 roku Karp zatorski wędzony zdobył I Miejsce w kategorii Tradycyjne Specjały podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku, a w 2011 to samo miejsce w postaci Karpia w zalewie octowej! Trudno szukać na jakimkolwiek innym terenie tak wyśmienitych dań rybnych, jakie serwują tutejsze Koła Gospodyń Wiejskich i restauratorzy!

Blisko stąd do największych atrakcji Małopolski, dzięki czemu wycieczka do Doliny Karpia coraz częściej wpisuje się również w plan odwiedzin Oświęcimia, Wadowic, ale także Krakowa czy Wieliczki.
Na terenie Doliny Karpia od 2006 roku funkcjonuje Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Działanie Stowarzyszenia oparte jest na zasadzie trójsektorowego partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • Poprawa jakości życia na obszarze Doliny Karpia
  • Wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego, aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji oraz zarządzania zasobami lokalnymi
  • Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.

Stowarzyszenie Dolina Karpia wspiera również szereg działań proekologicznych. Organizowane są m.in. wycieczki
z przyrodnikiem po stawach w Dolinie Karpia – „Nie bądź ślepy na ślepowrona”. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 33/84 118 87.

Misja Doliny Karpia 

Dolina Karpia jako miejsce gościnne, dostępne i atrakcyjne turystycznie, gdzie mieszkańcy kierują się dobrem wspólnym, zasadami zrównoważonego rozwoju oraz troską o bogate dziedzictwo tej ziemi. Tak sformułowana misja oddaje wartości, którymi kierują się Mieszkańcy Doliny Karpia, a więc gościnność, przywiązanie do tradycji, świadomość wartości otaczającej przyrody. Jednocześnie wprost wskazuje na możliwości rozwoju Doliny Karpia opartego na turystyce oraz zasobach lokalnego dziedzictwa kultury.

Wizja Doliny Karpia 

Dolina Karpia jako główny ośrodek hodowli karpia oraz wędkarstwa w Polsce, posiadający rozbudowaną i kompleksową ofertę turystyczną. Dolina Karpia stanie się miejscem bogatym w inicjatywy i przedsięwzięcia wspólne, z których korzyści przeznacza się na stałą poprawę jakości życia mieszkańców. Tak sformułowana wizja wskazuje na pożądany stan docelowy obszaru Doliny Karpia w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, który polega na wzmocnieniu sektora turystycznego (w tym szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i kwalifikowanej – wędkarstwo) oraz hodowlanego i przetwórczego.

Stowarzyszenie Dolina Karpia

ul. Rynek 2

32-640 Zator

Lokalna Grupa Działania                            Lokalna Grupa Rybacka

tel/fax: 33/ 841 05 84                                     tel/fax: 33/ 841 18 87

e-mail: biuro@dolinakarpia.org               e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org

 

Strona www: http://www.dolinakarpia.org/

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?