Seminarium okazją do dialogu międzysektorowego!

23 sierpnia 2018r. w Wolbromiu odbyło się I seminarium realizowane w ramach w projektu pt. „Ośrodek wsparcia profesjonalizacji III sektora” dofinansowane ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich 2018. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaangażowanych w realizację projektu organizacji pozarządowych, przedstawiciele JST oraz przedsiębiorcy. Podczas seminarium poruszane były takie tematy jak współpraca między sektorowa, podejmowanie wspólnym inicjatyw oraz omawiano przykłady ciekawych wydarzeń zrealizowanych dzięki współpracy międzysektorowej.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?