Rusza konkurs „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”!

Informujemy, iż z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono ogólnopolski konkursu pt. „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”, na najlepszy produkt lokalny, sprzedawany na targowiskach, które uzyskały dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 marca 2015 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do konkursu i organizacji etapu regionalnego.Wojewódzka Kapituła Konkursowa, która zostanie powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego dokona oceny zgłoszonych produktów wg kryteriów określonych w regulaminie, a następnie wyłoni dwa produkty, które uzyskają największą liczbę punktów i przekaże je do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Na etapie regionalnym konkursu dla producentów 2 produktów wybranych przez Wojewódzką Kapitułę Konkursową przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zostanie zaproponowana możliwość wzięcia udziału w zagranicznym wyjeździe studyjnym z zakresu sprzedaży bezpośredniej. Wszyscy laureaci regionalnego etapu konkursu, będą mieli możliwość bezpłatnego udziału w pikniku „Poznaj Dobrą Żywność”, w ramach którego będą mieli do dyspozycji stoisko, w celu zaprezentowania swoich produktów.W trzecim etapie konkursu Ogólnokrajowa Kapituła Konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona oceny zgłoszonych przez Marszałków Województw produktów, a następnie wyłoni trzy produkty, które uzyskały największą liczbę punktów i przyzna im odpowiednio I, II i III miejsce w konkursie. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie, podczas organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w dniu 16 maja 2015 r, pikniku „Poznaj Dobrą Żywność”. formularz_konkurs_MOJ RYNEK- MOJ PRODUKT Regulamin konkursu MOJ RYNEK – MOJ PRODUKT

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?