Rozstrzygnięcie Zapytań Ofertowych

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:15 – 15:30Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje, iż zostały rozstrzygnięte zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostarczenia kompletów wyposażenia gastronomicznego, które będą stanowiły nagrody w konkursie kulinarnym w ramach Wielkanocnego Festiwalu Kulinarnego organizowanego w kwietniu 2015 roku  z dnia 11 grudnia 2014 r.

W wyniku zapytania wpłynęło 3 oferty.

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę G@STRO-NET, ul. Lutosławskiego 68A,05-080 Klaudyn. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferent złożył najniższą ofertę cenową.

2. Zapytanie ofertowe dotyczące: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w trakcie Wielkanocnego Festiwalu Kulinarnego organizowanego w kwietniu 2015 roku z dnia 11 grudnia 2014 r.

W wyniku zapytania do biura LGD wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  KARCZMA ROCHATYNA Sp. z o.o., Cholerzyn 361, 32-060 Liszki. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferent przedstawił najniższą kwotę na zaplanowane zadanie, jednocześnie oferta była przemyślana i zawierała propozycję konkretnego programu.

3. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie 70 zdjęć panoramicznych obiektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia  11 grudnia 2014 r.

W wyniku zapytania do biura LGD wpłynęło 4 oferty.

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  firmę E-kontakt Paweł Jarzębiński, ul. Piłsudskiego 51/30, 34-600 Limanowa. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferent przedstawił najniższą kwotę na zaplanowane zadanie. Oferent ma duże doświadczenie w zakresie wykonywanych panoram oraz bogaty zbiór wykonanych wcześniej zleceń.

4. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie filmu promocyjnego pokazującego efekty realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 15 grudnia 2014 r.

W wyniku zapytania do biura LGD wpłynęło 5 ofert.

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Pana Stanisława Bernackiego z Proszowic. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta była druga pod względem niskiego kosztu, jednak najniższa z ofert w porównaniu z innymi była zbyt niska i istniało realne niebezpieczeństwo niskiej jakości materiału filmowego. Oferta Pana Bernackiego zawierała szczegółową kalkulację kosztów, bliskość dojazdu na nasz teren gwarantuje możliwość nagrania dużej ilości materiału podczas wielokrotnych przyjazdów (może zajść taka potrzeba, ze względu na kręcenie dużej ilości materiału na zewnątrz,  które może być zakłucane np. przez złe warunki atmosferyczne).

5. Zapytanie ofertowe dotyczące: Ewaluacja LSR dla obszaru Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa obejmującą:
  1.Analizę stopnia realizacji LSR.
  2.Badanie efektywności funkcjonowania LGD.
  3.Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny.

z dnia 19 grudnia 2014 r.

W wyniku zapytania do biura LGD wpłynęły 2 oferty.

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Leszka Leśniaka. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta została wybrana ze względu na duże doświadczenie oferenta, znajomość terenu LGD, a także jej specyfiki. Złożona oferta zawierała szczegółowy opis metodyki badawczej oraz wszelkie inne zapisy wymagane w treści zapytania ofertowego.

Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert podajemy tylko na stronie internetowej.

Zamówienia są realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Zapytania ofertowe służą rozeznaniu rynku i nie zobowiązują Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa do złożenia zamówienia.

       Kierownik Biura LGD                   Monika Kwaczała

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?