Rozporządzenie w spr. wrdażania LSR

Przedstawiamy Państwu długo wyczekiwane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Obecnie trwają konsultacje społeczne z przedstawicielami sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz z mieszkańcami. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz po spotkaniach Zespołu ds. opracowania strategii budżet przeznaczony dla poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 5 000 000zł zostanie podzielony na cztery typy operacji:·        Projekty dla przedsiębiorców na założenie i rozwój firmy·        Projekty grantowe·        Operacje własne LGD·        Tzw. Projekty inne Środki te dostępne będą – na warunkach określonych w rozporządzeniu – dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD. Szczegóły można uzyskać w biurze Stowarzyszenia i pod numerem telefonu 789-304-706 Małgorzata Piątek  Rozporządzenie w spr. wrdażania LSR

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?