Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu  pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.Rozpoczynamy rekrutację do projektu
pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
 
Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w I turze od 06.06.2016r. – 24.06.2016r.
            Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego – ZAŁACZNIK nr 1 DO REGULAMINU.
Następnie każda osoba wyłoniona w procesie rekrutacji, będzie zobowiązana do podpisania:            Kolejno każdy z Uczestników Projektu – zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu – zostanie objęty obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego), w ramach którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego UP, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie, która będzie obejmować może albo skierowanie UP na szkolenie i/lub staż albo umożliwienie aplikowania o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.             W przypadku osób u których na etapie konstruowania IPD, zostaną zdiagnozowane predyspozycje konieczne do uzyskania tego rodzaju wsparcia w ramach założenia własnej działalności gospodarczej, UP będą musieli wypełnić dodatkowo: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO WSPARCIA DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – POMOC DE MINIS. Wybór kandydatów do tej formy wsparcia przebiegał będzie według etapów, określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. BEZPŁATNA INFOLINIA: 801 022 372 Punkt rekrutacyjny Gmina Chełmiec:
Urząd Gminyadres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2,tel. 18 414 56 58 Punkt rekrutacyjny Miasto Grybów:Urząd Miejskiadres: 33-330 Grybów, ul. Rynek 12,tel.: 18 445 01 40Punkt  rekrutacyjny Gmina Grybów: Gminny Ośrodek Kultury Filia w Gródkuadres: 33-331 Stróże, Gródektel.: 798401736 Punkt rekrutacyjny Gmina Kamionka Wielka: Urząd Gminyadres: 33-334 Kamionka Wielka tel.: 18 445-60-17 wew. 29    Regulamin rekrutacjiFormularz rekrutacyjnyFormularz rekrutacyjny – wersja edytowalna
Deklaracji uczestnictwa w projekcie;Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu wizerunku;Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;Oświadczenia o podjęciu zatrudnienia;Oświadczenia uczestnika projektu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?