Relacja ze Spotkań Konsultacyjnych dt. LSR na lata 2014-2020

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:
Pn. od 7:30 do 12:30 
Śr. od 11:30 do 15:30
Pt. od 7:30 do 12:30 

Poza godzinami
pracy biura
prosimy o kontakt
telefoniczny
z numerem telefonu
664 067 821
Relacja ze Spotkań Konsultacyjnych dt. LSR na lata 2014-2020W terminie od 10 sierpnia do 17 sierpnia br. na terenie działania LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa odbyło się 5 spotkań informacyjno- konsultacyjnych w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia wraz z Pracownikami Biura oraz moderatorem spotkań Panią Niną Dragosz odwiedzili 5 gmin, które należą do LGD. 10 sierpnia odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca , 11 sierpnia odwiedziliśmy Centrum Kultury i Promocji w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce, 12 sierpnia spotkaliśmy się w Multimedialnym Centrum Edukacji Lokalnej w Szycach (gmina Wielka Wieś), 13 sierpnia odbyły się warsztaty w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, natomiast 17 sierpnia odbyło się ostatnie z cyklu spotkanie w Urzędzie Gminy Michałowice. W spotkaniach uczestniczyły łącznie 84 osoby.
Spotkania konsultacyjne, które się odbyły miały na celu opracowanie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (tzw. Analiza SWOT) dla każdej z pięciu gmin, które należą do LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.  Analiza SWOT jest jednym z najważniejszych elementów, które służą do stworzenia diagnozy obszaru, jest także podstawą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju- dokumentu strategicznego, który pozwoli wyznaczyć (na kilka najbliższych lat) najbardziej pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju obszarów wiejskich, na których mieszkają. Taki dokument, aby był opracowany rzetelnie musi być wynikiem konsultacji społecznych, musi odpowiadać na realne potrzeby i problemy, wykorzystywać potencjał danego obszaru, z poszanowaniem lokalnej specyfiki i zastanego dziedzictwa. Ważne jest, aby w jego tworzeniu uczestniczyli zarówno mieszkańcy, przedstawiciele samorządu oraz lokalnego biznesu.

Właśnie temu służyły zorganizowane spotkania, aby w sposób rzetelny, z zaangażowaniem społeczności lokalnej stworzyć podwaliny do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która powstanie do końca 2015 roku. W trakcie spotkań udało się wypracować Analizy SWOT dla 5 gmin, analizy te posłużą do opracowania jednej, kompleksowej Analizy SWOT dla całego obszaru LGD. Dzięki spotkaniom udało się zidentyfikować wiele interesujących problemów/ potrzeb mieszkańców ale odkryty został także potencjał i szanse na rozwój danej gminy. W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniali swoje poglądy i spostrzeżenia na temat tego co jest obecnie i tego do czego należy dążyć.

Zebrani na spotkaniach mieli także okazję poznać dotychczasową działalność LGD, zapoznać się z rezultatami realizacji poprzedniej Lokalnej Strategii Rozwoju, która wdrażana była na obszarze LGD do 30 czerwca 2015 roku. Materiały promocyjne, które otrzymali uczestnicy w trakcie warsztatów stały się inspiracją w trakcie dyskusji, a realne efekty zrealizowanych projektów uświadomiły uczestnikom, że w ramach realizacji LSR można wiele zmienić w najbliższej okolicy, że własna inicjatywa, samozaparcie i chęć do działania pozwalają na realizację ciekawych projektów, które służą w różnych aspektach rozwojowi obszarów wiejskich.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy przedstawicielom Samorządów gminnych i Centrów Kultury za pomoc w zorganizowaniu spotkań w poszczególnych gminach, w szczególności  za wsparcie od strony informacyjno- rekrutacyjnej oraz bezpłatne udostępnienie sal na spotkania. Dziękujemy także uczestnikom za obecność, wytrwałą pracę w trakcie upalnych dni, za bardzo dużą inwencję i zaangażowanie.

Efektem spotkań będzie raport, który opracuje Pani Nina Dragosz- nasz szkoleniowiec i moderator, który miał przyjemność z Państwem pracować w trakcie spotkań. Raport będzie dostępny od września na naszej stronie www, oraz na stronach gminnych.

Relacja ze Spotkań Konsultacyjnych dt. LSR na lata 2014-2020
Aplikację można pobrać na
urządzenia z IOS i Android
Sklep App Store (IOS)
Relacja ze Spotkań Konsultacyjnych dt. LSR na lata 2014-2020

Sklep Google Play (Android)
Relacja ze Spotkań Konsultacyjnych dt. LSR na lata 2014-2020

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?