Relacja ze Spotkań Konsultacyjnych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W dniach od 14 września do 21 października 2015 roku na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” odbyło się 8 warsztatów informacyjno-konsultacyjnych w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkania odbyły się w pięciu gminach, które są członkami LGD „Partnerstwo na Jurze”:

  • 14.09.2015 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,
  • 15.09.2015 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,
  • 21.09.2015 r. w Domu Kultury w Żarkach (Gmina Libiąż),
  • 28.09.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej Radar w Babicach,
  • 06.10.2015 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,
  • 14.10.2015 r. w Urzędzie Gminy w Alwerni,
  • 15.10.2015 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini,
  • 21.10.2015 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

W trakcie warsztatów zaprezentowano nowe zasady prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do LGD, wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz badań społecznych. Opracowano analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT) dla każdej z pięciu gmin. Przedstawiono proponowany podział budżetu na poszczególne działania wraz z omówieniem metodologii podziału środków i opracowano propozycje zasad planu komunikacyjnego z kryteriami wyboru operacji.

Dzięki spotkaniom udało się zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby mieszkańców oraz potencjał i szanse na rozwój danej gminy. W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniali swoje poglądy i spostrzeżenia na temat tego, co jest obecnie i tego, do czego należy dążyć. Spotkanie przyniosło wiele pomysłów na rozwój obszaru powiatu chrzanowskiego, pozwoliło zidentyfikować najważniejsze kierunki rozwoju oraz potencjał obszaru.

Ponadto uczestnicy mieli okazję poznać dotychczasową działalność Stowarzyszenia, zapoznać się z rezultatami realizacji poprzedniej Lokalnej Strategii Rozwoju, która wdrażana była na obszarze LGD do dnia 30 czerwca 2015 roku. Zrealizowane projekty uświadomiły uczestnikom, że w ramach realizacji LSR można wiele zmienić w najbliższej okolicy, że własna inicjatywa i chęć do działania pozwalają na realizację intersujących projektów, które służą w różnych aspektach rozwojowi obszarów wiejskich. W spotkaniach uczestniczyły łącznie 282 osoby.

LGD „Partnerstwo na Jurze” serdecznie dziękuje przedstawicielom Samorządów gminnych i Ośrodków Kultury za pomoc w zorganizowaniu spotkań w poszczególnych gminach oraz bezpłatne udostępnienie sal na spotkania.

Dziękujemy także uczestnikom za obecność, wytrwałą pracę, dużą inwencję i zaangażowanie.

Przypominamy o możliwości składania pomysłów projektów w formie fiszek projektowych – więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=533

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?