Realizujemy projekt współpracy

„Podhalem Spiszem Orawą – atrakcje turystyczne polskich górali” – projekt współpracy trzech LGD

 

"Podhalem Spiszem Orawą – atrakcje turystyczne polskich górali" – to tytuł  projektu  współpracy realizowany od maja 2014r. przez trzy sąsiednie Lokalne Grupy Działania: Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy z siedzibą w Jabłonce i Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych.

Projekt realizowany jest  w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

„Współpraca jest jedną z siedmiu podstawowych zasad, na których oparta jest metoda Leader. Realizacja projektów współpracy jest działaniem o zupełnie innej specyfice niż pozostałe działania PROW 2007-2013, gdyż w realizację jednego projektu zaangażowanych jest kilku partnerów, a co za tym idzie, powodzenie realizacji projektu ściśle uzależnione jest od ich poczynań.”

Celem projektu jest rozwój i promocja turystyki oraz przedsiębiorczości regionów partnerskich Podhala, Spisza i Orawy. 

Projekt zakłada opracowanie i wydanie foldera z mapą informacyjną, wykonanie tablic informacyjnych z zestawem małej architektury turystycznej, rozbudowę dwóch obiektów małej architektury turystycznej w postaci tradycyjnych ogródków przy historycznych orawskich chałupach, które znajdują się w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej oraz organizacje rajdu rowerowego i konferencji promującej obszary partnerów.

Folder będzie zawierał opis 71 punktów strategicznych charakterystycznych i atrakcyjnych pod względem  historycznym, kulturowym, gastronomicznym czy przyrodniczym oraz mapę obszaru Podhala, Orawy i Spisza. Każde takie miejsce będzie oznaczone tablicą lub tablicą  z zestawem małej architektury turystycznej.

Realizacja projektu zakończy się na przełomie maja – czerwca  2015r. rajdem rowerowym: start w Niedzicy, meta w Zubrzycy Górnej. W Zubrzycy Górnej odbędzie się  także konferencja podsumowująca i promująca projekt współpracy.

Obszar partnerskich LGD nie był dotąd w takiej formie promowany, jest  nowatorskim pomysłem na wykorzystanie lokalnych zasobów tych regionów.

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?