Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 trwają….

To już trzecie spotkanie konsultacyjne, które zostało przeprowadzone przez Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" oraz pracowników biura LGD. Spotkanie otworzyła Pani Prezes, która powitała wszystkich uczestników i zaprosiła do współnej pracy nad LSR na lata 2014-2020. Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020  trwają.... Na początku Pani Teresa Sznajder opowiedziała uczestnikom konsultacji o dotychczasowej działalności LGD, o zrealizowanych projektach na terenie gminy Rzezawa, o zasadach wyboru projektów, a następnie zostały przedstawione ogóle zasady aplikowania o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostały również omówione założenia, wytyczne, oraz kryteria dotyczące nowego okresu programowego. Po przedstawieniu harmonogramu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", został omówiony potencjał rozwojowy obszaru LGD. Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020  trwają.... Po krótkiej przerwie została przeprowadzona analiza strategiczna zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Rzezawa. Pani Teresa Sznajder zaproponowała pracę w grupach, gdzie uczestnicy konsultacji podzielili się na 4 bloki tematyczne które miały określić mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia, jakie istnieją na terenie gminy Rzezawa. Do każdej z grup został przydzielony moderator – członek Zarzadu, bądź pracownik biura. Po wspólnym omówieniu wyników analizy SWOT, uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące nowego okresu programowego. Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020  trwają....

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?