Posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD:   I.  Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. II.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/ IV. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, m.in. – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”  Panią Elżbietę Dziedzic, – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” Koszycką Spółdzielnię Socjalną  – której reprezentantem jest Pani Kamila Gaik, – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej – którego reprezentantem jest Pani Anna Maj-Skowrońska, – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”  Kazimierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Altenstadt – którego reprezentantem jest Pan Czesław Kowalski, – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” – której reprezentantem jest Pan Janusz Skoczek, – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” Ochotniczą Straż Pożarną
 w Łękawie – której reprezentantem jest Pan Robert Płaszewski. V.  Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu. VI. Zakończenie obrad Zarządu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?