Posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD: I.                    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. II.                  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. III.                Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/ IV.                Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, m.in. – podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Nadwiślańskiej Grupie Działania „E.O.CENOMA”, V.                  Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu. VI .                Zakończenie obrad Zarządu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?