POSIEDZENIE ZARZĄDU

PORZĄDEK OBRAD: I.    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. II.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. III.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/ IV.  Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, m.in. – podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, – przedstawienie propozycji wniosku o pomoc na wsparcie przygotowawcze, – przedstawienie załączników do wniosku o pomoc na wsparcie przygotowawcze, V.  Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu. VI . Zakończenie obrad Zarządu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?